Saturday, 05/12/2020 - 15:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS PRÓ

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT ĐƠN DƯƠNG              CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS PRÓ                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                         

Số:      /KH-THCSPRO                                                       Pró, ngày 15 tháng 10 năm 2017.

 

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

 
  

 

         Căn cứ Quyết định số: 2071/QĐBGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên;

        Căn cứ vào Quyết định số: 1502/ QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v: “Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Báo cáo số 34/BC-PGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn Dương về: “ Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và Phương hướng nhiệm vụ  năm học 2017-2018”;

          Căn cứ Hướng dẫn số 1688/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng v/v: “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2017-2018”;

         Căn cứ Hướng dẫn số 112/HD-PGDĐT ngày 12  tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn Dương v/v: “ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2017-2018”;

Trên cơ sở đó. Trường THCS Pró xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 như sau:

 

 PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017.

 

I/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2016-2017.

1.Danh hiệu thi đua tập thể:

            . Tập thể LĐTT.

            . Giấy khen UBND Huyện: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017

. Công đoàn: Vững mạnh cấp Huyên.

.  Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc

.  Liên đội mạnh cấp huyện

. Trường giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa.

. Trường đạt chuẩn về an toàn ANTT.

2.  Danh hiệu thi đua cá nhân

   a. Giáo viên:

 • 02 GV đạt giải Nghiệp vụ Sư phạm trẻ;
 • 01 GV đạt giải Bài giảng Elerning cấp Huyện;
 • 01 GV đạt giải Dạy học tích hợp;
 • Giải nhất ĐDDH-THCS cấp huyện.
 • Giáo viên giỏi cấp trường: 21 Giáo viên
 • Lao động tiên tiến: 22 CB-GV-CNV (67,7%).
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 CB-GV-CNV

  b. Học sinh:

 • Học sinh giỏi cấp trường: 55em
 • Học sinh giỏi cấp huyện:

+ 07 giải văn hóa (Tin học: 02 giải ba; 02 giải KK.  Lịch sử: 01 giải ba; Sinh: 01 Giải KK; Anh văn: 01 giải KK);

          + 03 gii Violympic Vật lý (01 gii ba, 02 gii nhì) ; 

          + 02 gii KK Violympic Toán;

          + 01 gii KK Olympic tiếng Anh;

          + 01 gii nhì Bóng đá HKĐK cp Huyn.

 • Học sinh Giỏi Tỉnh:

+ 01 giải KK Tỉnh: Tin học trẻ.

+ 02 giải KK Violympic Vật lý.

 • 01 giải nhì Bóng đá HKĐK cấp Huyện.)
 • Tỷ lệ duy trì sĩ số:  Đạt 99, 2%.  (Tăng 5,8% so với năm học 2015-2016)
 • Tỷ lệ lên lớp thẳng 91, 2 % .
 • Tỷ lệ lên lớp sau thi lại: 96 %

* Xét tốt nghiệp THCS: 66/66 em đủ điều kiện TN THCS đạt 100%

      - Với kết quả trên, tỷ lệ HS giỏi các lớp đều tăng cả về số lượng và chất lượng so với những năm học trước. Số HS yếu kém giảm so với năm học trước đạt chỉ tiêu và cam kết về chất lượng với PGD đề ra đầu năm.

3.  Kết quả giáo dục

3.1. Giáo dục đại trà:

       a. Hạnh kiểm:

            Thực hiện yêu cầu giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức - hạnh kiểm trong HS, thông qua các hoạt động như sinh hoạt, hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp... Đồng thời phối hợp với các lực lượng ngoài xã hội, đoàn thể trong trường như Đoàn, Đội TNTPHCM... việc GD rèn luyện hạnh kiểm các em đạt kết quả tốt.

            Kỷ cương, trật tự trong trường học được giữ vững, giờ giấc ra vào lớp bảo đảm, không có các tệ nạn xã hội xâm nhập trong trường như hút chích, ma tuý, trộm cắp...

            Tuy nhiên cũng còn một tỷ lệ nhỏ HS còn xếp hạnh kiểm trung bình, phần lớn do các em không bảo đảm chuyên cần, cúp hoc, kết quả học lực yếu,… nên ảnh hưởng đến việc xếp loại hạnh kiểm.

       . Kết quả cụ thể:

Khối lớp

Tổng số HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

6

120

82

68.3

32

26.7

6

5.0

0

0.00

7

95

67

70.53

20

21.05

8

8.42

0

0.00

8

71

58

81.69

11

15.49

2

2.82

0

0.00

9

66

40

60.61

23

34.85

3

4.55

0

0.00

T.Trường

352

247

70.17

86

24.43

19

5.4

0

0.00

 

 b. Học Lực:

                Thực hiện yêu cầu về đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng GD toàn diện cho học sinh với phương châm “Dạy thật-Học thật”.

   - Nhà trường chỉ đạo cho các tổ chuyên môn tập trung đầu tư việc đổi mới kiểm tra đánh giá, cải tiến phương pháp giảng dạy ngay từ khâu ra đề, soạn bài, đổi mới trong các hoạt động dạy và học của Thầy và Trò…tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, ƯDCNTT phối hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học thật sự đã phát huy hiệu quả giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh ...

   - Việc sử dụng ĐDDH và tự làm ĐDDH phục vụ cho tiết dạy đã làm cho tiết học sinh động, phong phú và HS tiếp thu bài tốt hơn.

   - Thực hiện nghiêm túc qui pháp chế chuyên môn và thanh kiểm tra nội bộ trong đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra.

   - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai Tốt”; “Kỷ cương-tình thương-trách nhiệm”, phát huy tính tích cực, sáng tạo của GV và HS.

               - Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi xuyên suốt trong năm học.

               - Đẩy mạnh các hoạt động Tổ, nhóm chuyên môn đi vào chiều sâu như: Dự giờ, thăm lớp, viết chuyên đề, thao giảng, GPHI…trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giúp nhau cùng tiến bộ.

               - Việc đánh giá HS thông qua các đợt kiểm tra theo đề chung giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo làm bài nắm bắt kiến thức toàn diện hơn, sâu hơn. Công tác kiểm tra định kỳ giúp giáo viên tự kiểm tra đánh giá được phương pháp giảng dạy của bản thân cũng như việc điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh khi lên lớp. Tuy nhiên, việc tăng cường hình thức kiểm tra tự luận đối với các môn như  Sử, Địa, Ngữ văn, Toán… và tăng tỷ lệ kiểm tra tự luận ở một số môn cho thấy học sinh lười chuẩn bị bài, học bài ở nhà và kỹ năng làm bài của học sinh yếu nhất là các em học sinh người dân tộc.

- Kết quả cụ thể:

 

Khối lớp

Tổng số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

6

120

17

14.17

42

35

46

38.33

12

10

3

2.5

7

95

16

16.84

39

41.05

31

32.63

9

9.47

0

0

8

71

15

21.13

32

45.07

17

23.94

5

7.04

2

2.82

9

66

7

10.61

20

30.3

39

59.09

0

0.0

0

0

T.Trường

352

55

15.62

133

37.78

133

37.78

26

7.39

5

1.42

           

4. Công tác khác :

+ PCGD THCS: Duy trì đạt chuẩn PCGD THCS năm 2016 đạt  tỉ lệ 80,77%.

+ Huy động 100% học sinh HTCTTH vào học lớp 6

+ CB giáo viên viết và áp dụng SKKN đạt 17/24 (đạt 70.4%).

+ 100% CBGV thực hiện tốt cuộc vận động: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo; Cuộc vận động Xây dựng trường học đạt chuẩn về ANTT; Không có GV vi phạm đạo đức nhà giáo.

+ Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

II/ NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC

            - Chất lượng giáo dục của nhà trường tuy có sự chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt mức tối thiểu của trường chuẩn. Tỷ lệ HS bỏ học tuy có giảm song vẫn còn cao so với yêu cầu của công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cũng như mặt bằng chung của huyện.

- Tuy đã có đổi mới trong hình thức và kĩ thuật dạy học đối với các môn, song kết quả vẫn còn hạn chế, chưa đồng đều ở các bộ môn, một số học sinh vẫn chưa phát huy được khả năng tư duy, tự học, thực hành trong học tập. Nhiều học sinh vẫn còn chưa tự giác, tích cực học tập và tu dưỡng vẫn còn mải chơi, một số còn vi phạm nội quy, điều lệ trường học.

 - Công tác tự làm đồ dùng và sáng tạo trong sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên hiệu quả chưa cao. Kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT của một số GV còn yếu.

- Trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ nhìn chung không đồng đều, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy của một số giáo viên còn hạn chế. Một số GV chưa chủ động, tự giác sáng tạo trong công việc, thiếu ý thức trách nhiệm làm ảnh hưởng đến kết quả chung của đơn vị.

            - Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, khoán trắng cho nhà trường, công tác phối hợp GD học sinh thiếu đồng bộ dẫn đến chất lượng học tập của học sinh thấp nhất là HS Dân tộc.

 

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Tình hình chung:

1. Học sinh:

 

Khối

Số lớp

TS

học sinh

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Mới tuyển

HS lưu ban

Đội viên

Ghi chú

6

03

119

44

84

31

117

 02

117

 

7

03

112

50

65

29

  01

    00

112

 

8

03

 89

43

43

24

 00

00

 89

 

9

03

 60

32

28

16

 01

00

 60

 

T.trường

12

    380

169

220

     100

 119

02

380

 

 

2. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên:

                        * Biên chế được giao : 33 người

                        * Thực hiện                : 34 người  ( 01 Đề án Tây Nguyên).

            Trong đó : - Ban giám hiệu: 02 người

                               - Giáo viên: 26 người - Biên chế: 22, HĐ: 05,  Dân tộc: 04

                               - Công nhân viên: 06 người - Dân tộc: 03

 

3. Các tổ chức trong nhà trường:

4.1 Tổ chức Đảng.

Trường có Chi bộ và Chi ủy gồm 12 đảng viên. Trong đó 10 chính thức; 02 dự bị.

 1.  Trương Văn Minh                                        - Chức vụ : Bí thư Chi bộ
 2.  Bùi Văn Giao                                                - Chức vụ : Phó bí thư       
 3.  Huỳnh Thị Diệu                                            - Ủy viên Chi ủy
 4.  Trần Đức Huynh             
 5.  Võ Văn Bảo                    
 6.  Phạm Đức Bẩy
 7.  Đoàn Thị Bích Vân
 8.  Lê Văn Hưng
 9.  Nguyễn Thị Hồng Mến
 10.  Ha Tương
 11. Hoàng Thị Thảo
 12. Trần Thị Trâm

4.2 Tổ chuyên môn                                     : 04 tổ

Gồm: Tổ Toán- Tin; Tổ Văn-Sử-Địa-CD; Tổ Anh-TD-Mỹ thuật-Nhạc; Tổ Lý-Hóa-Sinh-CN

4.3 Tổ hành chính                                        : 01tổ

4.4. Tổ chức Công đoàn:  Chủ tịch Công đoàn  đ/c: Lê Mạnh Hùng

- Tổng Số đoàn viên giáo viên                   : 09 người

            - Tổng số đoàn viên công đoàn                  : 34 người

 

II. Những thuận lợi và khó khăn:

 

            a- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm đặc biệt và sự chỉ đạo thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn Dương, của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và các ban ngành Đoàn thể xã Pró.

+ CSVC của nhà trường đã được đầu tư khang trang đảm bảo đủ phòng học cho học sinh có thể học hai buổi trên ngày.

+ Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

+ Trình độ dân trí trên địa bàn đã có sự nâng lên do đó nhận thức của bà con trong công tác giáo dục đã có sự quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình.

+  Đa số học sinh là con em các gia đình lao động nên rất ngoan, cần cù, chịu khó trong học tập và rèn luyện, có ý thức phấn đấu vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập.

+ Hội cha mẹ học sinh luôn phối hợp tốt với nhà trường trong việc vận động và động viên con, em đến trường...

b- Khó khăn:

+ Xã Pró phần đông là người đồng bào dân tộc, đời sống kinh tế của đại đa số nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn. Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình dẫn đến điều kiện học tập của các em chưa đảm bảo, chất lượng học tập không cao và tình trạng bỏ học còn nhiều .

+ Đội ngũ GV có năng lực chuyên môn, khả năng sư phạm chưa đồng đều, vẫn còn một số GV năng lực chuyên môn chưa ổn định, ý thức phấn đấu nghề nghiệp chưa cao. Việc vận dụng ứng dụng CNTT của một số GV vào trong giảng dạy còn yếu.

+ Tỷ lệ học sinh dân tộc chiếm khá cao (57, 9%), phần lớn các em chưa xác định được mục tiêu học tập, khả năng tiếp thu hạn chế. Chất lượng học sinh trong một lớp không đồng đều dẫn đến việc đổi mới và vận dụng các phương pháp dạy học của giáo viên chưa có hiệu quả.

 

 

 

 

B.NỘI DUNG KẾ HỌACH

 

I/NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Tăng cường nề nếp, kỹ cương, chất lượng, hiệu quả Giáo duc trong trường học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.
 2. Nâng cao năng lực quản lý của CBQL và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thong.
 3. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thong hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới, thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực, đổi mới phương thức đánh giá học sinh.
 4. Tích cức đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương.
 5. Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.
 6. Tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao PCGD.THCS.

 

 1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
 2.  Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục đặc biệt là chất lượng giáo dục học sinh dân tộc.
 3. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các trường học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường, trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Tạo điều kiện cho các tổ chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch. giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
 4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học.
 5. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.
 6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức soạn và dạy học theo chủ đề, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn,  Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

 

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua:

- Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Xây dựng trường học an toàn về ANTT”.Tổ chức và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua của ngành “ Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cấp học và điều kiện địa phương với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

            - Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục trong nhà trường.

 - Nghiêm túc thực hiện việc tích hợp nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua một cách linh hoạt, hợp lý trong chương trình giảng dạy các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật,...

- Tổ chức các hoạt động đầu năm học mới theo công văn số 2529/SGDĐT-VP ngày 11/8/2017 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng và Hướng dẫn số 105/PGD-ĐT ngày 17/8/2017 của PGD & ĐT Đơn Dương. Tổ chức tốt các sinh hoạt tập thể với các nội dung, các chuyên đề, hình thức phong phú, thích hợp. Hướng dẫn và giúp học sinh lớp 6 làm quen với điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong trường THCS; tạo động cơ học tập, tu dưỡng rèn luyện; tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả.

 - Duy trì các họat động văn nghệ, trò chơi dân gian lồng ghép trong cácbuổi sinh hoạt tập thể và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục-thể thao, tăng cường sự chủ động và sáng tạo; rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống.

 - Xây dựng nội quy nhà trường theo hướng: Rèn cho HS quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật, tích cực bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

- Kết hợp với các ban ngành trong việc tuyên truyền thực hiện pháp luật như: Thực hiện ATGT, ANTT trường học, phòng chống dịch bệnh, Bảo vệ rừng và PCCC rừng, phòng chống bạo lực học đường….

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức cho học sinh các kỹ năng sống cần thiết như: Kỹ năng tự chăm sóc, vệ sinh thân thể; Kỹ năng phòng chống TNGT; Kỹ năng phòng chống đuối nước …

 

2. Thực hiện kế hoạch giáo dục

2.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Các tổ nhóm chuyên môn tiếp tục thực hiện nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ theo hướng tinh giản đã thực hiện từ năm học 2011 - 2012. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng, tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn giao thông, … theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT Lâm Đồng và Phòng GD&ĐT Đơn Dương.

 

2.2. Thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch năm học:

2.2.1. Thực hiện dạy đúng, đủ chương trình 37 tuần thực học trong đó HKI 19 tuần (Từ 21/8/2017 đến 21/01/2018) và HKII 18 tuần (Từ ngày 22/01/2018 đến 14/5/2018), thực hiện đầy đủ các môn học ở các khối lớp, không phân công giáo viên dạy thay môn.

- Mỗi GV bộ môn phải xây dựng được kế hoạch cụ thể, có chỉ tiêu phấn đấu phù hợp với chất lượng học tập của học sinh mỗi khối lớp. Tổ chuyên môn phải xây dựng được kế hoạch hoạt động trong suốt năm học, cụ thể hoá ở mỗi tuần, mỗi tháng, trên cơ sở kết quả khảo sát và kết quả học kỳ từng môn của học sinh, tiến hành rút kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp khắc phục.

- Tiếp tục thực hiện đúng nghiêm túc, đúng yêu cầu về điều chỉnh nội dung dạy học các môn theo hướng giảm tải đã thực hiện từ năm học 2011-2012 và Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT về số thứ tự tiết kiểm tra chi tiết cho từng bài và quy định thời lượng tối thiểu dành cho thực hành, thí nghiệm, ôn tập, luyện tập.

- 100% giáo viên phải có giáo án soạn trước giờ lên lớp theo đúng hình thức và nội dung theo từng phân môn đã được PGD quy định, giáo án phải thể hiện được hoạt động của thầy, của trò và những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần đạt, chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp giảng dạy vào tiết học, giúp học sinh nắm kiến thức một cách chủ động, tích cực, được nghĩ nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn.

- Tổ chức dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên phải căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa, chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh, phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm.

- Các giáo viên dược phân công dạy thêm học sinh yếu kém phải có chương trình phù hợp, soạn giáo án chi tiết, dạy đúng thời lượng quy định, cuối mỗi kỳ phải có báo cáo về chất lượng học sinh, giao cho PHT, các tổ trưởng lập bảng theo dõi chất lượng HS yếu.

- Trong năm học này giáo viên bộ môn phải: Dạy cho học sinh cách học, quy định rõ cho học sinh cách ghi chép, trình bày bài, dụng cụ học tập phải mang khi học bộ môn của mình. Đến cuối học kỳ I phải có sự chuyển biến rõ nét trong ý thức học tập và cách ghi chép, trình bày bài làm của học sinh. Ban giám hiệu sẽ kiểm tra thường xuyên vấn đề này thông qua kiểm tra bài làm và vở của học sinh.

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng tích cực và có hiệu quả các trang thiết bị hiện có.

- Đặc biệt quan tâm đến học sinh lớp 6: Giáo viên chủ nhiệm cần hướng dẫn HS làm quen dần với môi trường học tập mới, cách đánh giá mới, hướng dẫn tỉ mỉ cho HS những quy định của nhà trường cách chào hỏi, thường xuyên nhắc nhở trang phục, cách thức chào hỏi... Giáo viên mỗi bộ môn cần hướng dẫn học sinh cách học, cách ghi chép, phương pháp học bộ môn, thường xuyên kiểm tra vở ghi của các em để điều chỉnh bài giảng cho phù hợp.

- Tích cực sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học hiện có, đảm bảo cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn kỹ năng cho học sinh. Trong mỗi tiết dạy, giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thực hành, thí nghiệm, liên hệ thực tế phù hợp nội dung bài học, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục hiện tượng ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, thực hiện có hiệu quả Công văn số 5555,BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014, tronh năm học 2017-2018. Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT, công văn số 2559/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “Nghiên cứu bài học” và đánh giá GV.

- Mỗi tổ/ nhóm chuyên môn thực hiện tối thiểu 2 chuyên đề/ HK. Tổ chức dạy thử ngiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả về Phòng GDĐT qua diễn đàn trên mạng (Có kế hoạch riêng).

- Động viên giáo viên tích cực tham gia hội giảng cấp trường ở các môn học, tổ chức Hội thi GVG cấp trường vào tháng 11/2017. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật dạy học tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp trường đạt kết quả. Tham gia các hội thi do PGD phát động.

2.2.2. Triển khai áp dụng mô hình trường học mới.

- Nhà trường tổ chức cho giáo Gv tập huấn, dự gời học hỏi kinh nghiệm về PP dạy học đối với mô hình trường học mới để chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình năm học 2018-2019.

- Rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới theo tinh thần các công văn số 4668; 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015; Công văn số 6359/ BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015; CV Số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT.

 

2.3. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày:

            - Thực hiện dạy phụ đạo các buổi chiều từ Tuần 5 (Từ 18 /9/2017) ở tất cả các khối lớp. (Khối 8; 9 các môn: Toán-Lý- Hóa- Ngữ văn và Anh văn; Khối 6,7: Toán, Văn, Anh Văn),  tiến tới tổ chức dạy học 02 buổi trên ngày vào năm học 2018-2019.

2.4. Về dạy học ngoại ngữ:

- Tiếp tục áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh đúc kết từ kết quả khảo sát chung của Hội đồng bộ môn cấp huyện qua sinh hoạt hàng tháng.

- Tạo điều kiện cho giáo viên dạy Tiếng Anh đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh và phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT.

- Hướng dẫn học sinh tham gia thi IOE qua mạng để nâng cao các kỹ năng tiếng Anh của học sinh.

- Chuẩn bị điều kiện có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

2.5. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hướng nghiệp:

           - Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác GDHN và phân luồng học sinh trong giáo dục.

          - Đổi mới nội dung, hình thức GDHN trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất , kinh doanh tại địa phương, đáp ứng phân luồng học sinh, nhất là phân luồng sau THCS.

         - Cung cấp thông tin về tình hình phát triển KT- XH, nhu cầu thị trường lao động phụ vụ nhu cầu lao động của địa phương.

        - Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng GV làm công tác GDHN trong nhà trường.

        - `Phối hợp với trung tâm DNHN cho học sinh khối 8 học nghề: Điện dân dụng và làm vườn

2.6. Tổ chức HĐGDNGLL, giáo dục hướng nghiệp.

- Tổ chức tốt Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo khối đủ 2 tiết/tháng/khối theo nội dung của phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, chủ yếu rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.

-  Khi tổ chức triển khai các hoạt động chú ý tăng cường tính tự quản của HS. Tiết sinh hoạt cuối tuần phải đánh giá nhận xét trong tuần, triển khai kế hoạch tuần tới, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, tuần cuối của tháng dành cho sinh hoạt Đoàn, Đội (GVCN thực hiện theo kế hoạch của Đội do đ/c TPT soạn thảo).

- Về giáo dục hướng nghiệp lớp 9: gồm 9 tiết/ năm học, được xếp vào TKB chính khóa tổ chức dạy vào tuần 3 hàng tháng. Tích cực phối kết hợp với các trung tâm dạy nghề và PHHS làm tốt công tác phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS (Ngay từ đầu năm học GVCN, GVBM cần làm tốt công tác tư vấn cho HS sau khi HS tốt nghiệp để học sinh và phụ huynh có hướng phấn đấu ngay từ đầu năm)

2.7. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức học sinh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh:

            - Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh.

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh thông qua giờ dạy môn GDCD và lồng ghép trong giờ chính khóa của các môn học khác. Tuyên truyền về Luật Giáo dục, luật giao thông, luật phòng chống ma tuý... tổ chức học tập điều lệ trường trung học, nội quy, quy tắc ứng xử, quy chế nhà trường nghiêm túc.

- Đội thiếu niên có quy định cụ thể, rõ ràng về trang phục, tác phong và những hành vi học sinh không được làm ngay từ những ngày đầu của năm học, có sự theo dõi đánh giá trong suốt năm học.

- Tổ chức hoạt động các ngày cao điểm như 15/10, 20/11, 22/12, 3/2, 19/5 có chất lượng. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá: thi “Tìm hiểu Luật ATGT”. Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động của hội chữ thập đỏ, an toàn giao thông, giữ vệ sinh môi trường.

- Vào cuối mỗi tuần tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội tập trung vào các nội dung chính: GVCN báo cáo về hoạt động của lớp chủ nhiệm;  Tổng phụ trách Đội triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới; tổ chức bình chọn những gương học sinh tiêu biểu trong tuần để tuyên dương vào buổi chào cờ.

- Hàng tuần TPT Đội tổ chức buổi chào cờ đầu tuần có chất lượng, trong giờ chào cờ có phần biểu dương những gương điển hình tốt, phê bình, uốn nắn kịp thời những hành vi, hiện tượng vi phạm quy định của nhà trường. TPT đội cần lập sổ tuyên dương và phê bình để thực hiện hàng tuần .

- Giáo viên chủ nhiệm, GVBM phải tuyên truyền tới HS quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từ đầu năm học TPT kết hợp với GVCN cho HS các lớp ký cam kết về thực hiện Nội quy của nhà trường, thực hiện đảm bảo TTATGT.

- Giao cho các GVCN có nhiệm vụ giám sát, quan tâm tư vấn tâm lý cho HS. Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý học sinh trong giờ kiểm truy bài đầu các buổi học, trong các giờ sinh hoạt tập thể,... Đổi mới nội dung và hình thức trong các giờ sinh hoạt hàng tuần của các lớp, đảm bảo nội dung phong phú, đa dạng, cuốn hút được sự tham gia của học sinh. Thực hiện đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Kiện toàn và duy trì tốt các hoạt động của đội cờ đỏ, trực tuần.Thực hiện tốt nề nếp của Đội, của trường theo đúng quy định, tổ chức kiểm tra chéo nề nếp giữa các lớp, cần đưa nội dung theo dõi thực hiện nếp sống văn minh của HS vào công tác thi đua. Nâng cao chất lượng hoạt động những ngày cao điểm trong các tháng. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống về quê hương, đất nước.

- BGH, GVCN, TPT, Bí thư Đoàn theo nhiệm vụ của mình cần phối hợp chặt chẽ giữa hội cha mẹ học sinh với các ban ngành, đoàn thể trong xã cùng tham gia giáo dục học sinh. Duy trì và nâng cao hiệu quả việc liên lạc giữa nhà trường và gia đình thông qua PLL, Website, trong việc trao đổi thông tin giữa nhà trường với gia đình, nhằm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, ngăn chặn tình trạng HS mải chơi, mắc tệ nạn xã hội...

2.8. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương:

Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008. Tích cực tham gia, triển khai thực hiện Đề án Giáo dục Pháp luật, dạy và học Lịch sử, Dư địa chí Lâm Đồng ...

2.9. Về công tác giáo dục thể chất, y tế trường học.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học môn Thể dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy và học. Dạy các giờ ngoại khóa theo đúng thời khóa biểu, chọn lựa học sinh làm nòng cốt cho các đội tuyển tham dự thi điền kinh cấp Huyện.

- Tổ chức tốt Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường; các giải thi đấu cấp trường, lựa chọn học sinh tham gia thi đấu cấp huyện.

- Thành lập ban chỉ đạo công tác y tế trường học (Theo TT Số: 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT). trong đó phó ban thường trực là nhân viên y tế, nhân viên y tế xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học ( theo từng tháng, từng tuần); sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi cho hoạt động y tế trường học; thực hiện đúng Thông tư số 14/2007/ TT- BTC của Bộ Tài chính về kinh phí chi cho công tác y tế trường học.

- Nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã và Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh vào đầu tháng 10/2017. Tuyên truyền vận động 100% học sinh và giáo viên tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể, làm tốt công tác phòng chống và ngăn ngừa các loại bệnh dịch. Hạn chế thấp nhất việc xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.

 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

3.1. Nâng cao chất lượng đại trà

a/ Về học lực:

            - Tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng PPCT của từng môn học bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và nội dung giảm tải chương trình theo qui định của BGD & ĐT phù hợp với trình độ học sinh và điều kiện thực tế của trường, đẩy mạnh việc quản lý, ứng dụng CNTT một cách linh hoạt và hiệu quả vào giảng dạy…

            - Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, sử dụng triệt để trang thiết bị dạy học. Kết hợp tốt các phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy, thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy theo chuẩn kiến thức và kỹ năng cũng như việc giảm tải chương trình của BGD&ĐT đã qui định.

- Cố gắng giữ vững và phát huy những kết quả đạt được của năm học trước. Xây dựng và tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém trong suốt năm học nhằm nâng cao chất lượng đại trà. Xây dựng kế hoạch dài hơi cho công tác đào tạo mũi nhọn của nhà trường như: HS Giỏi - HSTT cấp trường, HS giỏi cấp Huyện và cấp Tỉnh trong suốt năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo.

- Giáo viên phải thực hiện đúng các yêu cầu về công tác soạn giảng (kể cả các tiết phụ đạo) theo qui định. Giáo án phải thể hiện được sự phân luồng cho từng đối tượng học sinh trong lớp.

- Giáo viên được học tập và nắm vững cách đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục học sinh theo Thông tư số 58/2011/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn mình giảng dạy trong toàn cấp học.

- Mỗi giáo viên phải tự học, nắm chắc chương trình, nội dung môn học của mình phụ trách. Đặc biệt cần thực hiện đúng việc giảng dạy theo các chuẩn kiến thức và kỹ năng của môn học, thực hiện đúng phần giảm tải chương trình của BGD & ĐT qui định cũng như PPCT môn học đã được duyệt của nhà trường.

- Nhà trường xây dựng phòng thư viện thông tin giúp giáo viên có thể truy cập mạng Internet trong bổ sung kiến thức và kỹ năng sử dụng thiết bị cho giáo viên.

- Tổ chức cho GV tham dự đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên do ngành tổ chức, tham khảo và học tập trường bạn thông qua dự chuyên đề cụm và liên trường .

- Tăng cường các hoạt động: Dự giờ thăm lớp, kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề…xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ nhà trường ngay từ đầu năm học và thực hiện một cách nghiêm túc kế hoạch đề ra.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học của nhà trường, thực hiện các tiết thực hành, thí nghiệm theo nội dung chương trình của  các bộ môn đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên : Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ.

- Chỉ đạo các tổ khối bộ môn tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp daỵ học, hướng dẫn và rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh. Chú trọng bám sát các chuẩn kiến thức và kỹ năng của môn học, thực hiện giảm tải chương trình, tăng cường sử dụng TBDH, luyện tập, thực hành, rèn luyện kỹ năng và tư duy cho học sinh.

- Mỗi giáo viên bộ môn tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém ngay trong giờ học. Học sinh tự xây dựng TKB học tập ở nhà  để phụ huynh học sinh nhắc nhở thực hiện, trong quá trình học tập luôn chủ động, tích cực suy nghĩ, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Xây dựng kế họach mua sắm và tự làm đồ dùng dạy học của GV nhằm bổ sung thêm trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học...đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của GV và học sinh.

- GVCN lớp cần có kế hoạch trong việc theo dõi học tập cũng như rèn luyện hạnh kiểm của HS, nhất là liên lạc, phối hợp với Hội PHHS cùng gia đình quan tâm đến việc học của con em mình.

- Hàng tháng, chuyên môn, tổ bộ môn và nhà trường đánh giá lại kết quả phụ đạo, bồi dưỡng của từng môn học để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của từng bộ môn.

- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau ( tự luận, trắc nghiệm hay thực hiện các báo cáo…). Hàng tháng, chuyên môn và tổ bộ môn kiểm tra, đánh giá chất lượng của công tác giảng dạy, phụ đạo của giáo viên.

 

b. Về giáo dục hạnh kiểm học sinh:

Thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức học tập, thực hiện pháp luật của học sinh trong và ngoài nhà trường. Thực hiện tốt công tác đánh giá hạnh kiểm học sinh theo thông tư 58/2011/TT-BGD của Bộ Giáo dục.

Nhà trường, GVCN và các đoàn thể…phối hợp tổ chức lồng ghép các nội dung GD, rèn luyện hạnh kiểm cho HS một cách  thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng...nhằm thu hút các em tham gia. Giáo viên GDCD phải hướng dẫn học sinh thực hiện các hành vi đạo đức và đánh giá học sinh một cách chính xác, khách quan trên cơ sở những kiến thức mà các em đã học.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ban đại diện CMHS ở lớp, với các Đoàn thể của địa phương…và cùng với gia đình  để việc giáo dục có hiệu qủa  hơn.

- Thông qua các môn học như :GDCD,hoạt động GD ngoài giờ lên lớp,hoạt động ngoại khoá… sử dụng có hiệu quả sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình, đồng thời GVCN cần tăng cường các biện pháp khác …để việc phối hợp cùng giáo dục có hiệu quả.

- Phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của người đội viên, đoàn viên nhằm thuyết phục các em có hạnh kiểm chưa tốt noi gương. Đồng thời phối kết hợp với đội sao đỏ, ban thi đua kiểm tra chặt chẽ, khen thưởng và phê bình kịp thời...Trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng biện pháp kỷ luật mạnh nhằm ngăn chặn, răn đe có hiệu quả hơn.

- Cần gần gũi quan tâm, động viên các em một cách thường xuyên trong việc chuyên cần. Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, tạo điều kiện để các em vui chơi, giao lưu học hỏi và thân thiện với nhau hơn.

3.2/ Công tác giáo dục học sinh dân tộc:

a. Về học lực:

            - Thực hiện phương châm: “Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, thiết thực” giúp các em nắm bắt kiến thức môn học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh vùng dân tộc. Chú trọng thực hiện phụ đạo học sinh yếu trong mỗi tiết học.

- Mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch và có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng học tập của học sinh dân tộc lớp mình chủ nhiệm, bộ môn mình giảng dạy, chú ý phát huy vai trò của các phong trào “Đôi bạn cùng tiến” “Đôi bạn cùng học- cùng chơi”….

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc khảo sát chất lượng đầu năm, hàng tháng, hàng kỳ đối với học sinh dân tộc, từ đó tìm ra những biện pháp phù hợp nhằm nâng dần chất lượng giảng dạy của từng bộ môn. Tổ chức thực hiện công tác phụ đạo học sinh ngay từ đầu năm học. Theo dõi tình hình học sinh trong từng buổi học.

- Động viên và khen thưởng kịp thời những học sinh dân tộc có ý thức vượt khó, có thành tích cao trong học tập. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá thiết thực bổ ích nhằm khơi dậy tinh thần ham học và sự cố gắng nỗ lực của học sinh dân tộc. Mỗi giáo viên cần chú ý phụ đạo cho học sinh dân tộc trong từng tiết học và ngoài giờ theo hướng củng cố và rèn các kỹ năng cơ bản nhất cho các em.

- GVCN lớp cần có kế hoạch trong việc theo dõi học tập cũng như rèn luyện hạnh kiểm của HS, nhất là liên lạc, phối hợp với Hội PHHS cùng gia đình quan tâm, tạo điều kiện học tập cho con em mình. Nhà trường phân công giáo viên là người dân tộc ở địa phương chủ nhiệm các lớp có nhiều học sinh dân tộc.

- Hàng tháng, chuyên môn, tổ bộ môn và nhà trường đánh giá lại kết quả phụ đạo của từng môn học để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng học tập của HSDT. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau: Tự luận, trắc nghiệm nhận biết…. Hàng tháng, chuyên môn, tổ bộ môn xử lý số liệu, đánh giá chất lượng từng bài kiểm tra đối với học sinh dân tộc để tìm ra biện pháp hữu hiệu cho việc nâng cao chất lượng các bài kiểm tra tiếp theo.

b. Về giáo dục hạnh kiểm học sinh:

- Tổ chức các hoạt động phong phú và phù hợp với điều kiện của các em, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể, giao tiếp hằng ngày; giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, hòa nhập với tập thể trong nhà trường và cộng đồng nơi cư trú.

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật; giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; giáo dục văn hóa, tư tưởng; giáo dục thể chất và y tế trường học; giáo dục phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước. Tuyên truyền trong phụ huynh và học sinh những tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh đối với học sinh. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả bằng cách đổi mới công tác khen thưởng đối với học sinh.

Đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội cho học sinh. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- GVCN cần có biện pháp động viên, khích lệ các em một cách kịp thời, phù hợp để làm tốt công tác duy trì sĩ số.

- Nhà trường và các đoàn thể thường xuyên quan tâm, lồng ghép các nội dung GD, rèn luyện hạnh kiểm cho HS một cách  thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng...nhằm thu hút các em tham gia. Giáo viên GDCD phải hướng dẫn học sinh thực hiện các hành vi đạo đức và đánh giá học sinh một cách chính xác, khách quan trên cơ sở những kiến thức mà các em đã học.

- Tăng cường các hoạt động phong trào văn nghệ, TDTT, các hoạt động ngoại khóa để giúp các em có điều kiện tham gia các hoạt động mà mình yêu thích.

- GVCN cần phối kết hợp với PH, các ban thôn trong công tác vận động, lôi kéo các em ra lớp. Tổ chức các hình thức thi đua phù hợp theo lứa tuổi như: Đôi bạn cùng tới trường, đôi bạn chuyên cần, đôi bạn cùng vượt khó… để các em dễ hòa nhập và tích cực tham gia.

- GVCN thường xuyên liên lạc với PHHS để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của các em đặc biệt là việc thể hiện các hành vi trong quá trình trên lớp. Tìm hiểu truyền thống để hiểu về phong tục tập quán của đồng bào từ đó xây dựng các biện pháp giáo dục thích hợp với các em. Thường xuyên xử dụng thư khen đến gia đình học sinh khi có sự cố gắng, các hành vi tốt  của các em.

- Phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của người đội viên nhằm thuyết phục các em có hạnh kiểm chưa tốt noi gương. Đồng thời phối kết hợp với đội sao đỏ, ban thi đua kiểm tra chặt chẽ, khen thưởng và phê bình kịp thời, hiệu quả.

3.3.Nâng cao hiệu quả các hội thi:

            - Xây dựng các đội tuyển học sinh tham gia hội thi: Olympic tiếng Anh, giải Toán trên mạng Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện, Thi học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh. Đặt biệt là: “Cuộc thi Thiết kế bài giảng Elerning” “Dạy học theo chủ đề tích hợp”( dành cho GV) và “Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn” (dành cho Học sinh).

            - Gắn các hoạt động của các hội thi với các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học. Mỗi giáo viên phải tích cực tham gia các hội thi.

            - Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường; chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết GPHI và sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục.

- Chú trọng tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian theo nội dung phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện có hiệu quả các hội thi do ngành phát động. Thành lập ban chỉ đạo và xây dựng lịch trình cụ thể cho từng hội thi.

- Phân công các nhóm, tổ bộ môn phụ trách từng hội thi cụ thể:

Tổ Toán-Tin xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả cuộc thi giải toán trên   mạng Internet.

 Nhóm Anh văn xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả hội thi Hùng biện tiếng anh; tiếng anh qua mạng Internet.

Nhóm thể dục xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

Đoàn-Đội hướng dẫn học sinh tham gia hội thi “ giao thông thông minh “ do Bộ GD&ĐT tổ chức; kết hợp với GV các môn nghệ thuật HD tổ chức các hội thi đạt hiệu quả.

Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường để tham gia dự thi học sinh giỏi các cấp. Tham gia dự thi cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-learning” đã triển khai từ năm học 2012 – 2013.

- Giáo viên các bộ môn phải có trách nhiệm hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia các hội thi của trường và của ngành tổ chức.

- Nhà trường tổ chức hướng dẫn cho giáo viên cách viết SKKN, KHSPƯD, giúp giáo viên lựa chọn đề tài phù hợp đạt hiệu quả và có tính khả thi.

4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:

4.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên, quan tâm tới GV mới ra trường. Bồidưỡng giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Cần dạy cho HS nắm chắc kiến thức cơ bản, không dạy dàn trải, cần tạo cơ hội cho HS học yếu, trung bình và có đánh giá biểu dương kịp thời trước lớp, trước trường.(Hàng tuần GVBM cần báo cho TPT Đội những HS học yếu có tiến bộ trong học tập để tuyên dương các em vào giờ chào cờ).

- Giáo viên cần căn cứ vào PPCT chương trình của Sở và điều chỉnh nội dung giảm tải dạy học của Bộ GDĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; khắc phục lối dạy học thuần tuý đọc - chép; chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phát huy tính tích cực, sáng tạo, hứng thú của học sinh.

. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài dạy. Tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện hiện có.

4.2. Thực hiện đổi mới hình thức dạy học.

- Trong giờ lên lớp cần thể hiện rõ vai trò chủ đạo của giáo viên: xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Vận dụng bản đồ tư duy hỗ trợ đổi mới PPDH trong các công việc cụ thể nhất là trong việc hệ thống, khắc sâu kiến thức cho học sinh. Tổ chức dạy học theo dự an, phương pháp bàn tay nặn bột … nhằm hình thành cho học sinh các kỹ năng hoạt động nhóm, hoạt động độc lập, khả năng sáng tạo …Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần bao quát lớp học để nhắc nhở, uốn nắn kịp thời về thái độ học tập của học sinh. Đặc biệt coi trọng trong việc hướng dẫn học sinh học ở nhà; cần giao việc cụ thể cho HS học ở nhà vừa phải và hợp lí, với những bài, những kiến thức khó cần có sự hướng dẫn làm, hướng dẫn tìm tài liệu của GV. Trong khi dạy không vì hết giờ mà bỏ qua hay làm qua loa phần hướng dẫn về nhà.

- Chú trọng việc dạy học thực hành trong giờ chính khóa; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học. Giáo viên bộ môn tích cực làm đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy và tham gia dự thi cấp trường.

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 81/PGDĐT ngày 03/8/2017 của PGDĐT về triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018.

- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường về hoạt động Nghiên cứu khoa học, tổ chức cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh, dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên" theo Công văn số 5111/BGDĐT ngày 23/7/2013 của Bộ GDĐT. Tổ chức các hoạt động TDTT-Văn nghệ nhằm phát huy năng khiếu của học sinh, thu hút các em tới trường nhất là học sinh dân tộc.

- Chú trọng xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Học tập suốt đời” và phát triễn văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong nhà trường.

4.3. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Thực hiện đúng quy định theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, đảm bảo đủ chế độ cho điểm tối thiểu theo hướng dẫn của PGD.

- Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ ở tất cả các khâu: ra đề, coi, chấm, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc kiểm tra chất lượng thường xuyên ba môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh cả 4 khối theo lịch của PGD.

- Thông qua kết quả kiểm tra các đ/c PHT, TT cần theo dõi nắm bắt được tình hình chất lượng cuả HS từng khối lớp, từ đó rút kinh nghiệm cho giáo viên trong việc dạy học 3 bộ môn trên, qua đó giúp GV định hướng và điều chỉnh hoạt động giảng dạy, giúp HS biết tự đánh giá để định hướng vươn lên trong học tập, đồng thời có những giải pháp điều chỉnh trong quản lí, chỉ đạo chuyên môn cũng như bồi dưỡng giáo viên hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó đồng chí PHT phối hợp với GVCN thông báo về tình hình học tập cho cha mẹ học sinh nắm được để gia đình các em phối hợp tích cực hơn nữa với nhà trường trong việc giáo dục và quản lí học tập cho con em mình, đồng thời công khai đăng tải kết quả khảo sát trên website của nhà trường.

             - Việc ra đề kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và trình bày chính kiến của mình, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Kết quả kiểm tra, đánh giá là để biết khả năng học tập, vận dụng, thực hành của học sinh từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học của giáo viên. Kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học..

             - Yêu cầu tất cả GV khi soạn đề kiểm tra phải XD ma trận đề, soạn đáp án chi tiết, kiểm tra kết hợp tự luận với trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Đề kiểm tra đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng, đảm bảo sát đối tượng học sinh, khuyến khích phát huy tư duy độc lập, sáng tạo của HS. Trong các bài kiểm tra, giáo viên kết hợp hợp lý, hiệu quả giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và thực hành.

             - Đối với các môn khoa học xã hội cần tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình đặc biệt là sự chuyển đổi kinh tế của xã, huyện khi hoàn thành công cuộc xây dựng huyện nông thôn mới. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh một cách cụ thể, không phê chung chung, hạn chế lời phê theo kiểu “Cần cố gắng” “Cần cố gắng hơn” “Cần cố gắng hơn nữa”. Với môn Tiếng Anh khi ra đề bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, khi tổ chức kiểm tra cần hạn chế thấp nhất học sinh nhìn bài của nhau. Với môn Toán và N.Văn sau khi dạy hết một chương cần hệ thống những lỗi về kiến thức, kỹ năng làm bài, cách trình bày ghi chép của học sinh và nêu cách khắc phục, đồng thời tiến hành sửa lỗi cho học sinh. Và sẽ dùng để thảo luận vào buổi sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng.

             - Các đ/c trong Ban quản trị website cần tăng cường sưu tầm các bài giảng, đề kiểm tra, tài liệu tham khảo…có chất lượng để làm tài liệu chung của cả trường. Giáo viên và học sinh cần tích cực tham gia mạng ‘Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

4.4. Tổ chức thi chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi:

             - Tổ chức lựa chọn đội tuyển học sinh khối 8 ngay từ đầu học kì II của năm học trước  làm nguồn cho đội tuyển HSG các môn năm học tiếp theo,  đồng thời tiếp tục ôn luyện cho đội tuyển HSG khối 9 để tham gia thi HSG cấp huyện năm học 2017-2018 đạt kết quả. Trong mỗi đội tuyển phải có những hạt giống làm nòng cốt, việc chọn các đội tuyển phải được chuẩn bị chu đáo và đó là một nhiệm vụ quan trọng của hoạt động chuyên môn.

             - Lựa chọn GV có năng lực chuyên môn tốt tham gia bồi dưỡng các đội tuyển ngay từ đầu năm học. Giáo viên dạy các đội tuyển phải lập kế hoạch, soạn giáo án chi tiết cho mỗi buổi dạy. Sau khi dạy xong mỗi chuyên đề phải có bài kiểm tra để đánh giá kiến thức và sửa lỗi cho các em, các bài kiểm tra này phải được lưu lại để phục vụ cho công tác kiểm tra của BGH. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi không dừng lại ở trách nhiệm ở các thầy cô dạy đội tuyển mà tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trường phải có trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp.

             - Huy động các nguồn tài chính để tăng kinh phí bồi dưỡng và khen thưởng cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Thực hiện bồi dưỡng giáo viên dạy các đội trên cơ sở hiệu quả giảng dạy, không nhất thiết theo số buổi dạy, chi trả sau khi PGD công bố giải.

             - Chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, giới thiệu và cung cấp đầy đủ tài liệu cho giáo viên và học sinh trong các đội tuyển, làm tốt việc kiểm tra đánh giá phân loại học sinh, chú ý đến những học sinh có tư chất đặc biệt để bồi dưỡng riêng.

             - Ban giám hiệu quản lí chặt chẽ chất lượng các buổi dạy bồi dưỡng, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tăng thời lượng bồi dưỡng các đội tuyển. Quản lý chặt chẽ việc soạn, giảng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của giáo viên bằng nhiều biện pháp: kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề,...

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

5.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác quản lý giáo dục.

             - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Mục đích của nhà trường là: Xây dựng đội ngũ CBCC-VC đoàn kết có lương tâm nghề nghiệp, có đạo đức; tay nghề, danh hiệu thi đua phải gắn liền với hiệu quả và chất lượng công việc.

             - Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và Kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho nhà trường, thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

            - Chú trọng quản lý và phối hợp hoạt động của Ban ĐDCMHS theo Quy định tại TT 55/2011/T45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

           - Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào các hoạt động đổi mới giáo dục, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của xã hội đối với công tác đổi mới, phát triển giáo dục.

            - Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 1394/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2014 của Sở GDĐT quy định các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn đối với các trường THCS-THPT.

             - Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” trong cán bộ, giáo viên. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phát huy thành quả đạt được của cuộc vận động “Hai không” những năm trước, Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD-ĐT về Quy định đạo đức nhà giáo và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

             - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của huyện Ủy, Phòng GD&ĐT Đơn Dương, Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

             - Trên cơ sở các lớp tập huấn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức, nhà trường tiếp tục tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên tại trường về những nội dung: Giáo viên chủ nhiệm về tư vấn tâm lý cho học sinh; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vàc tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, dạy học Lịch sử, Địa lý địa phương, ...Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ hoạt động dạy học qua mạng internet.

             - Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần chủ động tự bồi dưỡng về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT.

             - Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, ATGT… cho học sinh.

5.2. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên.

             - Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đi sâu vào vấn đề cụ thể, thiết thực của tổ như: Trao đổi rút kinh nghiệm giờ dạy, thảo luận giải pháp dạy học những nội dung kiến thức dài, khó, mới; bàn về đổi mới kiểm tra đánh giá gắn với đặc trưng từng môn học; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của giáo viên; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao vai trò trong quản lý, tư vấn tâm lý, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Không sinh hoạt tổ theo kiểu đánh giá công tác cũ, triển khai công tác mới một cách chung chung như họp chuyên môn hay họp Hội đồng.

             - Sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng. Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn cuối mỗi tháng cần giành thời gian cho GV nêu ra những lỗi của HS về kiến thức, cách trình bày ghi chép bài và hướng khắc phục. Sau mỗi tháng cần đánh giá về sự chuyển biến trong cách ghi chép, trình bày của học sinh.

             - BGH tăng cường dự giờ thăm lớp đột xuất đối với giáo viên, quan tâm đến giáo viên mới ra trường; giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn, bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học. Quản lý chặt chẽ công tác dự giờ, hội giảng. Mỗi giáo viên dự giờ tối thiểu 2 tiết/ tháng, tập trung nhiều hơn vào những môn chuyên ngành chính của mình. Giao đ/c PHT hàng tháng in kế hoạch dán trên bảng tin để giáo viên thực hiện. Tổ chức nghiêm túc việc đánh giá rút kinh nghiệm trong các tiết dự giờ, hội giảng

             - Triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về đánh giá giờ dạy của giáo viên. Thực hiện việc đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn của do Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành.

             - Đồng chí PHT và các tổ trưởng xây dựng kế hoạch hội thảo, hội giảng và tổ chức tốt hội giảng, hội thi GVG cấp trường đảm bảo đúng quy trình và nội dung được quy định trong Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi. Tổ chuyên môn có trách nhiệm bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên tham dự thi GVG cấp trường và cấp huyện. Các GV bộ môn nghiêm túc tham gia sinh hoạt chuyên môn toàn huyện theo lịch của PGD.

             - Phát động phong trào viết SKKN, Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với tất cả cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường. Trong năm học 100% cán bộ, giáo viên có ít nhất 01 giải pháp hoặc sáng kiến đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

             - Bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp; nâng cao hiệu quả và đa dạng hình thức tổ chức của giờ sinh hoạt lớp.

5.3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục .

             - Tiếp tục rà soát lại đội ngũ, tham mưu với PGD và PNV huyện để thực hiện tốt Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/8/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

             - Tiếp tục cử và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng theo các chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".

6. Phát triển mạng lưới trường lớp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng trường chuẩn quốc gia;

6.1. Phát triển mạng lưới trường lớp

                 - Tích cực duy trì ổn định sĩ số, giảm tỉ lệ HS bỏ học để nâng cao chất lượng PCGD THCS. Theo dõi cập nhật thường xuyên, chặt chẽ sĩ số học sinh (chuyển đi, chuyển đến, bỏ học,…). Tìm hiểu rõ nguyên nhân HS bỏ học, từ đó có biện pháp phối kết hợp giữa nhà trường, Hội cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể địa phương và gia đình vận động HS đi học để duy trì sĩ số. Phấn đấu trong năm học giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đến mức thấp nhất.

                   -Tích cực tham mưu với các cấp để tiếp tục đầu tư xây dựng, tu sửa và bổ sung CSVC đáp ứng cho các điều kiện cho việc dạy và học.

6.2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học

                   - Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang thiết bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cải tạo cảnh quan sư phạm đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để thu hút học sinh đến trường.

                   - Quản lí chặt chẽ, và tích cực khai thác có hiệu quả tài sản CSVC, TB đồ dùng, các phòng thực hành, phòng dạy tiếng Anh, tài liệu sách báo hiện có để đảm bảo dạy học có chất lượng. Động viên, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dạy học. Hạn chế tối đa việc hư hỏng, mất mát. Thực hiện việc phân quyền sử dụng - quản lý CSVC cho các lớp, các bộ phận, cá nhân sử dụng để nâng cao ý thức bảo vệ và cam kết trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động trong nhà trường.

                   - Tiếp tục nâng cao và phát huy hiệu quả website của nhà trường.

6.3. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia

          Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGD ĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia.

          Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2018. Trong năm học này cần cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số đạt cận các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

                  

7. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

                   - Tham mưu với UBND xã kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo PCGD, thành lập Tiểu ban phổ cập; thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

                   - Xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn PCGD năm 2017, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục PCGD THCS;  Triển khai xây dựng Đề án xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý và áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu PCGD - chống mù chữ theo hướng dẫn của Bộ.

8. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

                  - Hoàn thành công tác báo cáo tự đánh giá theo Thông tư số: 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục  và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Đưa việc hoàn thành kiểm định chất lượng làm một trong các tiêu chí đánh giá thi đua cá nhân trong năm học.

              - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các điều kiện về KĐCLGD cho công tác đánh giá ngoài vào tháng 4/2018

9. Đổi mới công tác quản lý giáo dục:

                   - Lãnh đạo nhà trường phải là người tiên phong trong công tác đổi mới quản lí, đăng ký một đổi mới cụ thể thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy định về mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cắt xén chương trình.

                   - Thực hiện và duy trì nghiêm túc kỷ luật lao động, kỷ cương trong nhà trường, phân công trách nhiệm các thành viên trong nhà trường một cách công khai, cụ thể theo đúng điều lệ nhà trường; xác định rõ chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của từng thành viên, đồng thời tạo điều kiện cho từng thành viên phát huy sở trường, tính chủ động, năng lực sáng tạo của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

                   - Đảm bảo thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng các buổi họp hội đồng, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; kịp thời động viên những nhân tố tích cực và kiên quyết chấn chỉnh các hiện tượng bê trễ, tiêu cực.

                   - Tổ chức triển khai và hướng dẫn GV thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm và quyết định số: 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012; Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm về việc ban hành quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

                   - Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dung ngân sách, tài chính, tài sản trong nhà trường theo nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Thực hiện “3 công khai” theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD, để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

                   - Thực hiện tốt việc thu, chi học phí và các khoản theo theo quy định; xây dựng và công khai trong toàn thể hội đồng qui chế chi tiêu nội bộ hàng năm. Quản lí tiền mặt và thiết lập, lưu trữ các loại hồ sơ tài chính, chứng từ theo đúng qui định. Lập dự toán thu, chi và thanh - quyết toán hợp lệ, kịp thời. Thường xuyên đối chiếu các loại hồ sơ, chứng từ với Kho bạc nhà nước, quyết toán đúng định kì với Phòng Tài chính-Kế hoạch. Thực hiện chế độ miễn giảm cho các đối tượng chính sách theo đúng các quy định hiện hành .

                   - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Tổ trưởng CM theo hướng Tổ trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trước BGH về việc điều hành, sử dụng và phân phối nguồn lực trong tổ; về chất lượng giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác của giáo viên trong phạm vi tổ theo đúng quy định nhằm góp phần đạt được các mục tiêu kế hoạch nhà trường đề ra.

                   - Tiếp tục bổ sung hoàn thiện qui chế hoạt động chung cho toàn trường, trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, điều lệ trường trung học, quy định đạo đức nhà giáo, chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng, bộ tiêu chuẩn đánh giá trường trung học, nội qui cơ quan…nhằm định hướng hoạt động cho các bộ phận, thành viên trong nhà trường.

                   - Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng trường, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân… trong việc giám sát thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, phương hướng phát triển nhà trường, giám sát công tác tài chính và thực hiện chế độ chính sách, quản lý tài sản, thực hiện qui chế dân chủ trong trường học.

                   - Tiến hành đánh giá đối chứng chất lượng đầu năm và cuối năm đối với các môn, lớp mà giáo viên giảng dạy. Phân công giáo viên dạy thêm và dạy ôn thi trên cơ sở năng lực thực tế của giáo viên, không phân công theo kiểu cào bằng, chia đều cho giáo viên, các lớp bồi dưỡng được thành lập theo cách phân hóa đối tượng học sinh.

                   - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ của nhà trường theo văn bản hướng dẫn Số : 122/PGDĐT ngày 08/9/2015 của PGD&ĐT Đơn Dương.

                   - Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai văn bản chuyên môn hoặc báo cáo qua Email, website. Nâng cao hiệu quả sử dụng website nhà trường góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của BGH, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ trường học.

10. Công tác xã hội hoá giáo dục:

                   - Tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về xã hội hoá giáo dục.

                  - Thực hiện Công văn số 1154/SGDĐT-KHTC ngày 31/7/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng v/v hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp XHHGD.

                   - Nâng cao năng lực hoạt động của Ban đại diện CMHS các lớp và nhà trường trên cơ sở Điều lệ Ban đại diện CMHS do Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xã hội hoá giáo dục.

                 - Thực hiện Công văn số 5074/UBND ngày 19/9/2011 của Ủy ban nhân dân tình Lâm Đồng  về quy định thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

11. Công tác thi đua, khen thưởng:   

                   - Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường mà trọng tâm là phong trào “Dạy tốt-Học tốt” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trên cơ sở các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, lập kế hoạch và đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp thực hiện một cách thực chất. Thực hiện tốt việc đăng ký các danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể đầu năm. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu KHSPƯD, SKKN, làm ĐDDH.

                   - Thành lập Ban thi đua theo qui định. Xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng. Thực hiện việc xét thi đua theo đúng Luật thi đua, khen thưởng của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ và các hướng dẫn của Sở, Phòng GD-ĐT. Công tác thi đua phải thực hiện nghiêm túc - chính xác - công bằng - khách quan và trân trọng sự cống hiến, nỗ lực vượt khó, đổi mới của từng CB-GV-NV. Công tác thi đua phải vừa có tác dụng thúc đẩy sự tiến bộ chung của tập thể, vừa phát huy được năng lực của từng cá nhân nhưng đồng thời cũng khắc phục được những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc.

                   - Căn cứ vào các nội dung thi đua chính của Phòng GD - ĐT, trong năm học này, công tác thi đua của nhà trường cũng tập trung vào các mặt sau:

                   + Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

                   + Các giải pháp nâng cao chất lượng GDHSDT, giảm HS lưu ban, bỏ học; tăng cường giúp đỡ HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi, kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

                   + Thực hiện CTGDPT và kế hoạch giáo dục, việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá; thực hiện qui chế CM, chất lượng hoạt động của Tổ chuyên môn.

                   + Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục THCS.

                   + Việc triển khai và thực hiện các nội dung mà CBQL và GV đã được bồi dưỡng tập huấn.

                   + Biện pháp xây dựng, bảo quản và sử dụng hiệu quả CSVC, thiết bị, đồ dùng dạy học.

                   + Việc chấp hành qui định về chế độ hội họp, công khai thông tin, báo cáo.

 

III. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT NĂM HỌC: 2017-2018

 

1.Danh hiệu thi đua tập thể:

            a. Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến, Xuất sắc, Giấy khen UBND Huyện.

b. Công đoàn Vững mạnh cấp huyện.

c. Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc.

d. Liên đội mạnh cấp huyện.

e. Trường giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa.

f. Trường đạt chuẩn về ANTT

2.  Danh hiệu thi đua cá nhân

            a. Giáo viên:

+ Giáo viên giỏi cấp trường: 21 giáo viên.

+ Lao động tiên tiến: 70% trở lên (24 CB-GV-CNV).

+ GV Giỏi cấp huyện: 8 GV

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 13 CB-GV

b. Học sinh:

- Học sinh giỏi cấp huyện: 06 học sinh

- Học sinh giỏi cấp tỉnh: 01-02 học sinh

- Có huy chương trong HKPĐ cấp huyện.

3.  Kết quả giáo dục

a. Về học lực: Phấn đấu không có học sinh xếp loại kém về học lực.

* Chỉ tiêu học sinh đại trà: TSHS 380 em.

 

 

 

 

Xếp loại học lực

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

TOÀN TRƯỜNG

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Giỏi

23

19.32

17

15.17

15

16.85

10

16.67

  65

17.10

Khá

45

37.82

35

31.25

35

39.33

20

33.33

135

35.52

T.Bình

45

37.82

55

49.12

35

39.33

30

50.00

175

46.05

Yếu

 06

 5.04

 05

 4.46

 04

 4.49

00

    00

 15

 4.21

Kém

00

 

00

 

00

 

00

 

00

 

TSHS

119

 

112

 

  89

 

60

 

380

 

 

            *Chỉ tiêu học lực học sinh dân tộc: TSHSDT 220em

 

Xếp loại học lực

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

TOÀN TRƯỜNG

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Giỏi

  8

   9.52

  4

  6.15

  2

   4.65

  2

  7.14

16

  7.27

Khá

30

35.72

24

36.92

12

 27.91

14

50.00

80

36.36

T.Bình

40

47.62

32

49.23

26

 60.46

12

42.86

110

50.00

Yếu

6

 7.14

 5

 7.69

 3

  6.98

  0

   00

14

  6.37

Kém

00

 

00

 

00

 

00

 

00

 

TSHSDT

84

 

65

 

43

 

28

 

220

 

 

b. Về hạnh kiểm. Phấn đấu không có học sinh xếp loại yếu về hạnh kiểm.

* Chỉ tiêu học sinh đại trà: 380 em

 

Xếp loại hạnh kiểm

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

TOÀN

TRƯỜNG

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

85

71.43

75

66.96

45

56.76

30

50.00

235

61.84

Khá

28

 23.53

   32

28.57

42

47.19

28

46.67

130

34.22

T.Bình

  06

 5.04

05

4.46

02

  2.25

 02

  3.33

  15

  3.94

Yếu

00

 

00

 

   00

 

00

 

  00

 

TSHS

119

 

  112

 

   89

 

60

 

380

 

 

* Chỉ tiêu Hạnh kiểm HSDT: 220 em

 

Xếp loại hạnh kiểm

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

TOÀN

TRƯỜNG

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

44

52.38

40

61.54

20

46.51

15

53.57

119

54.09

Khá

34

40.48

25

38.46

20

46.51

13

46.43

  89

40.45

T.Bình

06

7.14

 03

  4.62

 03

  6.98

    00

 

  12

  6.00

Yếu

00

 

00

 

    00

 

00

 

 00

 00

TSHSDT

84

 

65

 

    43

 

28

 

220

 

 

4. Chất lượng các bộ môn văn hóa:

 

Khối lớp

Chất lượng bộ môn

Văn

Sử

Địa

CD

Anh

Nhạc

MT

Toán

Tin

Hóa

Sinh

CN

TD

6

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

 

95

100

100

7

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

 

95

100

100

8

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

90

95

100

100

9

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

90

95

100

100

T.T

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

90

95

100

100

 

 * Lên lớp thẳng: 96% trở lên.

 *Lên lớp sau thi lại: 99,5%

e. Tuyển sinh: - 100% học sinh K9 được xét TN.THCS

                         - Trên 95% học sinh TNTHCS được tuyển vào các trường THPT trên địa bàn.

4. Công tác kiểm tra :

+ Duy trì sĩ số đến cuối năm đạt: 99% trở lên

+ PCGD THCS: Duy trì đạt chuẩn PCGD THCS năm 2017 (mức độ 2 tối thiểu 90% trở lên).

+ KĐCLGD đạt mức độ 1.

+ Trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2018.

   a. KTNB: Trên 70% tổng số GV của trường; 100% GV được KT về tay nghề

   b. Dự giờ:    

           + CM: 15 tiết/năm

+ Tổ trưởng dự ít nhất 2 tiết/Tổ viên/HK.

            + GVBM: 10 tiết/HK

- Kiểm tra chuyên đề, Kiểm tra toàn diện: 2- 4 GV/Tổ/HK

            - Tổ chuyên môn: + Sinh hoạt theo chuyên đề Nghiên cứu bài học.

                                         + Tổ chức tập huấn mô hình trường học mới theo Tổ, nhóm CM.

- Kiểm tra Cm đột xuất ít nhất 1lần/tháng .

- Làm ĐDDH: Tổ bộ môn có 01 ĐDDH chất lượng. (Dự thi cấp Huyện).

- 01- 02 chuyên đề /HK/ Nhóm bộ môn có chất lượng.

- Kiểm tra hồ sơ GV: 02 lần/năm.

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm: 02 lần/năm

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 02 lần/năm

- Kiểm tra HĐSPGV: 50% GV/tổ/năm.

  c.Các cuộc thi (Có giải trong các cuộc thi sau):

                 * Bài giảng E.Learning, thực hiện trên cả 4 tổ CM. (Sau đó chọn 1Tổ xuất sắc dự thi cấp Huyện)

               * GVCN Giỏi cấp trường.

        * Nghiệp vụ sư phạm trẻ.

        * HKPĐ, TDTT, Điền kinh……

  d. Các chuyên đề: Mỗi tổ chuyên môn tổ chức tối thiểu 2 chuyên đề/HK

        *Nghiên cứu bài học: Tổ Anh tháng 11/2017; 02/2018

        *Chuyên đề nhóm Vật lý ( trong trường): Học kỳ II

        *Chuyên đề môn Sinh học (cụm):  Học kỳ I          

        *Chuyên đề môn Tin học (trường): Tháng 12/2017

        *Chuyên đề Môn Toán – Dạy học tích hợp liên môn: Tháng 3/2018

        *Chuyên đề môn Sử - Sinh hoạt theo cụm:  Học kỳ I

        *Chuyên đề môn Văn (trường):  Học kỳ II.

5. Công tác khác:

+ Thư viện: Thư viện tiên tiến

+ Thiết bị: Xuất sắc

+ Tuyển sinh học sinh HTCTTH vào lớp 6: 100%

+ Huy động 100% học sinh HTCTTH vào học lớp 6

+ 100% CB giáo viên có SKKN&GPHI về giáo dục trong năm học.

+ 100% CBGV thực hiện tốt 3 cuộc vận động: học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo; cuộc vận động xây dựng trường học đạt chuẩn về ANTT.

+ 100% GV không vi phạm đạo đức nhà giáo và thực hiện tốt pháp luật của nhà nước .

+ Phát triển học sinh lớp 9 đã trưởng thành đội vào Đoàn TNCSHCM

+ Tổ chức giải bóng đá cấp trường 01lần/năm vào dịp 26/3

+ Có giải trong hội thi Điền kinh học sinh cấp Huyện.

+ 100% học sinh tham  gia các hoạt động ngoại khóa .

+ 100% học sinh khối 8 tham gia học nghề.

+ Có đội tuyển tham gia đầy đủ các hội thi: HS giỏi cấp huyện, HKPĐ cấp huyện, IOE,Violympic, Giải toán mạng….

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

               

                Hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến đề xuất góp ý cho dự thảo kế hoạch, đồng thời trình hội nghị CB-CC-VC và NLĐ đầu năm; Hiệu trưởng căn cứ vào kế hoạch năm học chỉ đạo các tổ chuyên môn, các bộ phận và CB-GV- CNV theo từng tháng và theo tính chất cấp bách của công việc;

                Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những công việc mới, Hiệu trưởng được điều chỉnh kế hoạch trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Liên tịch (thành phần HT, Phó HT, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, Bí thư chi đoàn, Thanh tra, Công đoàn…) và ra văn bản ban hành hoặc thông báo trong các buổi họp Hội đồng.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch ở các tập thể, cá nhân. Cuối mỗi học kỳ, chỉ đạo các bộ phận rà soát lại các chỉ tiêu và đề ra các giải pháp thực hiện.

 

                Năm học 2017-2018 với những nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra, đề nghị các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân xây dựng kế họach và triển khai thực hiện cụ thể chi tiết hơn. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo.

                Tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thầy và trò trường THCS Pró phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và phụ huynh học sinh xã nhà./.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng GD & ĐT Đơn Dương ( Để phê duyệt);                                              (đã ký)
 • Đảng ủy Xã Pró ( báo cáo);
 • Ủy ban Nhân dân xã Pró ( báo cáo);
 • Các tổ bộ môn  (Thực hiện);
 • PHT ((Thực hiện);                                                                                          
 • Các đoàn thể (Thực hiện);                                                            
 • Lưu VT.                                                                        Trương Văn Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT ĐƠN DƯƠNG              CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS PRÓ                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                                                                                         

Số:      /KH-THCSPRO                                                       Pró, ngày 15 tháng 10 năm 2017.

 

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

 
  

 

Căn cứ Quyết định số: 2071/QĐBGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào Quyết định số: 1502/ QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v: “Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Báo cáo số 34/BC-PGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn Dương về: “ Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và Phương hướng nhiệm vụ  năm học 2017-2018”;

          Căn cứ Hướng dẫn số 1688/HD-SGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng v/v: “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2017-2018”;

         Căn cứ Hướng dẫn số 112/HD-PGDĐT ngày 12  tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn Dương v/v: “ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học cơ sở năm học 2017-2018”;

Trên cơ sở đó. Trường THCS Pró xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 như sau:

 

 PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017.

 

I/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2016-2017.

1.Danh hiệu thi đua tập thể:

            . Tập thể LĐTT.

            . Giấy khen UBND Huyện: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017

. Công đoàn: Vững mạnh cấp Huyên.

.  Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc

.  Liên đội mạnh cấp huyện

. Trường giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa.

. Trường đạt chuẩn về an toàn ANTT.

2.  Danh hiệu thi đua cá nhân

   a. Giáo viên:

 • 02 GV đạt giải Nghiệp vụ Sư phạm trẻ;
 • 01 GV đạt giải Bài giảng Elerning cấp Huyện;
 • 01 GV đạt giải Dạy học tích hợp;
 • Giải nhất ĐDDH-THCS cấp huyện.
 • Giáo viên giỏi cấp trường: 21 Giáo viên
 • Lao động tiên tiến: 22 CB-GV-CNV (67,7%).
 • Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 CB-GV-CNV

  b. Học sinh:

 • Học sinh giỏi cấp trường: 55em
 • Học sinh giỏi cấp huyện:

+ 07 giải văn hóa (Tin học: 02 giải ba; 02 giải KK.  Lịch sử: 01 giải ba; Sinh: 01 Giải KK; Anh văn: 01 giải KK);

          + 03 gii Violympic Vật lý (01 gii ba, 02 gii nhì) ; 

          + 02 gii KK Violympic Toán;

          + 01 gii KK Olympic tiếng Anh;

          + 01 gii nhì Bóng đá HKĐK cp Huyn.

 • Học sinh Giỏi Tỉnh:

+ 01 giải KK Tỉnh: Tin học trẻ.

+ 02 giải KK Violympic Vật lý.

 • 01 giải nhì Bóng đá HKĐK cấp Huyện.)
 • Tỷ lệ duy trì sĩ số:  Đạt 99, 2%.  (Tăng 5,8% so với năm học 2015-2016)
 • Tỷ lệ lên lớp thẳng 91, 2 % .
 • Tỷ lệ lên lớp sau thi lại: 96 %

* Xét tốt nghiệp THCS: 66/66 em đủ điều kiện TN THCS đạt 100%

      - Với kết quả trên, tỷ lệ HS giỏi các lớp đều tăng cả về số lượng và chất lượng so với những năm học trước. Số HS yếu kém giảm so với năm học trước đạt chỉ tiêu và cam kết về chất lượng với PGD đề ra đầu năm.

3.  Kết quả giáo dục

3.1. Giáo dục đại trà:

       a. Hạnh kiểm:

            Thực hiện yêu cầu giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục đạo đức - hạnh kiểm trong HS, thông qua các hoạt động như sinh hoạt, hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp... Đồng thời phối hợp với các lực lượng ngoài xã hội, đoàn thể trong trường như Đoàn, Đội TNTPHCM... việc GD rèn luyện hạnh kiểm các em đạt kết quả tốt.

            Kỷ cương, trật tự trong trường học được giữ vững, giờ giấc ra vào lớp bảo đảm, không có các tệ nạn xã hội xâm nhập trong trường như hút chích, ma tuý, trộm cắp...

            Tuy nhiên cũng còn một tỷ lệ nhỏ HS còn xếp hạnh kiểm trung bình, phần lớn do các em không bảo đảm chuyên cần, cúp hoc, kết quả học lực yếu,… nên ảnh hưởng đến việc xếp loại hạnh kiểm.

       . Kết quả cụ thể:

Khối lớp

Tổng số HS

Tốt

Khá

TB

Yếu

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

6

120

82

68.3

32

26.7

6

5.0

0

0.00

7

95

67

70.53

20

21.05

8

8.42

0

0.00

8

71

58

81.69

11

15.49

2

2.82

0

0.00

9

66

40

60.61

23

34.85

3

4.55

0

0.00

T.Trường

352

247

70.17

86

24.43

19

5.4

0

0.00

 

 b. Học Lực:

                Thực hiện yêu cầu về đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng GD toàn diện cho học sinh với phương châm “Dạy thật-Học thật”.

   - Nhà trường chỉ đạo cho các tổ chuyên môn tập trung đầu tư việc đổi mới kiểm tra đánh giá, cải tiến phương pháp giảng dạy ngay từ khâu ra đề, soạn bài, đổi mới trong các hoạt động dạy và học của Thầy và Trò…tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, ƯDCNTT phối hợp với việc đổi mới phương pháp dạy học thật sự đã phát huy hiệu quả giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh ...

   - Việc sử dụng ĐDDH và tự làm ĐDDH phục vụ cho tiết dạy đã làm cho tiết học sinh động, phong phú và HS tiếp thu bài tốt hơn.

   - Thực hiện nghiêm túc qui pháp chế chuyên môn và thanh kiểm tra nội bộ trong đơn vị theo đúng kế hoạch đề ra.

   - Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai Tốt”; “Kỷ cương-tình thương-trách nhiệm”, phát huy tính tích cực, sáng tạo của GV và HS.

               - Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi xuyên suốt trong năm học.

               - Đẩy mạnh các hoạt động Tổ, nhóm chuyên môn đi vào chiều sâu như: Dự giờ, thăm lớp, viết chuyên đề, thao giảng, GPHI…trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giúp nhau cùng tiến bộ.

               - Việc đánh giá HS thông qua các đợt kiểm tra theo đề chung giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo làm bài nắm bắt kiến thức toàn diện hơn, sâu hơn. Công tác kiểm tra định kỳ giúp giáo viên tự kiểm tra đánh giá được phương pháp giảng dạy của bản thân cũng như việc điều chỉnh phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh khi lên lớp. Tuy nhiên, việc tăng cường hình thức kiểm tra tự luận đối với các môn như  Sử, Địa, Ngữ văn, Toán… và tăng tỷ lệ kiểm tra tự luận ở một số môn cho thấy học sinh lười chuẩn bị bài, học bài ở nhà và kỹ năng làm bài của học sinh yếu nhất là các em học sinh người dân tộc.

- Kết quả cụ thể:

 

Khối lớp

Tổng số HS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

SL

Tỉ lệ

6

120

17

14.17

42

35

46

38.33

12

10

3

2.5

7

95

16

16.84

39

41.05

31

32.63

9

9.47

0

0

8

71

15

21.13

32

45.07

17

23.94

5

7.04

2

2.82

9

66

7

10.61

20

30.3

39

59.09

0

0.0

0

0

T.Trường

352

55

15.62

133

37.78

133

37.78

26

7.39

5

1.42

           

4. Công tác khác :

+ PCGD THCS: Duy trì đạt chuẩn PCGD THCS năm 2016 đạt  tỉ lệ 80,77%.

+ Huy động 100% học sinh HTCTTH vào học lớp 6

+ CB giáo viên viết và áp dụng SKKN đạt 17/24 (đạt 70.4%).

+ 100% CBGV thực hiện tốt cuộc vận động: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo; Cuộc vận động Xây dựng trường học đạt chuẩn về ANTT; Không có GV vi phạm đạo đức nhà giáo.

+ Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

 

II/ NHỮNG TỒN TẠI CẦN KHẮC PHỤC

            - Chất lượng giáo dục của nhà trường tuy có sự chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt mức tối thiểu của trường chuẩn. Tỷ lệ HS bỏ học tuy có giảm song vẫn còn cao so với yêu cầu của công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia cũng như mặt bằng chung của huyện.

- Tuy đã có đổi mới trong hình thức và kĩ thuật dạy học đối với các môn, song kết quả vẫn còn hạn chế, chưa đồng đều ở các bộ môn, một số học sinh vẫn chưa phát huy được khả năng tư duy, tự học, thực hành trong học tập. Nhiều học sinh vẫn còn chưa tự giác, tích cực học tập và tu dưỡng vẫn còn mải chơi, một số còn vi phạm nội quy, điều lệ trường học.

 - Công tác tự làm đồ dùng và sáng tạo trong sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên hiệu quả chưa cao. Kỹ năng sử dụng thiết bị CNTT của một số GV còn yếu.

- Trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ nhìn chung không đồng đều, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy của một số giáo viên còn hạn chế. Một số GV chưa chủ động, tự giác sáng tạo trong công việc, thiếu ý thức trách nhiệm làm ảnh hưởng đến kết quả chung của đơn vị.

            - Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, khoán trắng cho nhà trường, công tác phối hợp GD học sinh thiếu đồng bộ dẫn đến chất lượng học tập của học sinh thấp nhất là HS Dân tộc.

 

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

I. Tình hình chung:

1. Học sinh:

 

Khối

Số lớp

TS

học sinh

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Mới tuyển

HS lưu ban

Đội viên

Ghi chú

6

03

119

44

84

31

117

 02

117

 

7

03

112

50

65

29

  01

    00

112

 

8

03

 89

43

43

24

 00

00

 89

 

9

03

 60

32

28

16

 01

00

 60

 

T.trường

12

    380

169

220

     100

 119

02

380

 

 

2. Đội ngũ cán bộ - Giáo viên – Công nhân viên:

                        * Biên chế được giao : 33 người

                        * Thực hiện                : 34 người  ( 01 Đề án Tây Nguyên).

            Trong đó : - Ban giám hiệu: 02 người

                               - Giáo viên: 26 người - Biên chế: 22, HĐ: 05,  Dân tộc: 04

                               - Công nhân viên: 06 người - Dân tộc: 03

 

3. Các tổ chức trong nhà trường:

4.1 Tổ chức Đảng.

Trường có Chi bộ và Chi ủy gồm 12 đảng viên. Trong đó 10 chính thức; 02 dự bị.

 1.  Trương Văn Minh                                        - Chức vụ : Bí thư Chi bộ
 2.  Bùi Văn Giao                                                - Chức vụ : Phó bí thư       
 3.  Huỳnh Thị Diệu                                            - Ủy viên Chi ủy
 4.  Trần Đức Huynh             
 5.  Võ Văn Bảo                    
 6.  Phạm Đức Bẩy
 7.  Đoàn Thị Bích Vân
 8.  Lê Văn Hưng
 9.  Nguyễn Thị Hồng Mến
 10.  Ha Tương
 11. Hoàng Thị Thảo
 12. Trần Thị Trâm

4.2 Tổ chuyên môn                                     : 04 tổ

Gồm: Tổ Toán- Tin; Tổ Văn-Sử-Địa-CD; Tổ Anh-TD-Mỹ thuật-Nhạc; Tổ Lý-Hóa-Sinh-CN

4.3 Tổ hành chính                                        : 01tổ

4.4. Tổ chức Công đoàn:  Chủ tịch Công đoàn  đ/c: Lê Mạnh Hùng

- Tổng Số đoàn viên giáo viên                   : 09 người

            - Tổng số đoàn viên công đoàn                  : 34 người

 

II. Những thuận lợi và khó khăn:

 

            a- Thuận lợi:

+ Được sự quan tâm đặc biệt và sự chỉ đạo thường xuyên của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn Dương, của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân và các ban ngành Đoàn thể xã Pró.

+ CSVC của nhà trường đã được đầu tư khang trang đảm bảo đủ phòng học cho học sinh có thể học hai buổi trên ngày.

+ Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái.

+ Trình độ dân trí trên địa bàn đã có sự nâng lên do đó nhận thức của bà con trong công tác giáo dục đã có sự quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình.

+  Đa số học sinh là con em các gia đình lao động nên rất ngoan, cần cù, chịu khó trong học tập và rèn luyện, có ý thức phấn đấu vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập.

+ Hội cha mẹ học sinh luôn phối hợp tốt với nhà trường trong việc vận động và động viên con, em đến trường...

b- Khó khăn:

+ Xã Pró phần đông là người đồng bào dân tộc, đời sống kinh tế của đại đa số nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn. Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc học hành của con em mình dẫn đến điều kiện học tập của các em chưa đảm bảo, chất lượng học tập không cao và tình trạng bỏ học còn nhiều .

+ Đội ngũ GV có năng lực chuyên môn, khả năng sư phạm chưa đồng đều, vẫn còn một số GV năng lực chuyên môn chưa ổn định, ý thức phấn đấu nghề nghiệp chưa cao. Việc vận dụng ứng dụng CNTT của một số GV vào trong giảng dạy còn yếu.

+ Tỷ lệ học sinh dân tộc chiếm khá cao (57, 9%), phần lớn các em chưa xác định được mục tiêu học tập, khả năng tiếp thu hạn chế. Chất lượng học sinh trong một lớp không đồng đều dẫn đến việc đổi mới và vận dụng các phương pháp dạy học của giáo viên chưa có hiệu quả.

 

 

 

 

B.NỘI DUNG KẾ HỌACH

 

I/NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

 1. Tăng cường nề nếp, kỹ cương, chất lượng, hiệu quả Giáo duc trong trường học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.
 2. Nâng cao năng lực quản lý của CBQL và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thong.
 3. Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thong hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình GDPT mới, thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực, đổi mới phương thức đánh giá học sinh.
 4. Tích cức đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương.
 5. Tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.
 6. Tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao PCGD.THCS.

 

 1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.
 2.  Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục đặc biệt là chất lượng giáo dục học sinh dân tộc.
 3. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý đối với các trường học theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường, trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý và chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên. Tạo điều kiện cho các tổ chuyên môn chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch. giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản; xây dựng các chủ đề tích hợp nội dung dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng của học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
 4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, quan tâm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm công dân, kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học.
 5. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng.
 6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức soạn và dạy học theo chủ đề, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn,  Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

 

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua:

- Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Cuộc vận động “Xây dựng trường học an toàn về ANTT”.Tổ chức và triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua của ngành “ Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của cấp học và điều kiện địa phương với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

            - Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục trong nhà trường.

 - Nghiêm túc thực hiện việc tích hợp nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua một cách linh hoạt, hợp lý trong chương trình giảng dạy các môn học như Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật,...

- Tổ chức các hoạt động đầu năm học mới theo công văn số 2529/SGDĐT-VP ngày 11/8/2017 của Sở GD&ĐT Lâm Đồng và Hướng dẫn số 105/PGD-ĐT ngày 17/8/2017 của PGD & ĐT Đơn Dương. Tổ chức tốt các sinh hoạt tập thể với các nội dung, các chuyên đề, hình thức phong phú, thích hợp. Hướng dẫn và giúp học sinh lớp 6 làm quen với điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong trường THCS; tạo động cơ học tập, tu dưỡng rèn luyện; tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả.

 - Duy trì các họat động văn nghệ, trò chơi dân gian lồng ghép trong cácbuổi sinh hoạt tập thể và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục-thể thao, tăng cường sự chủ động và sáng tạo; rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống.

 - Xây dựng nội quy nhà trường theo hướng: Rèn cho HS quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật, tích cực bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường.

- Kết hợp với các ban ngành trong việc tuyên truyền thực hiện pháp luật như: Thực hiện ATGT, ANTT trường học, phòng chống dịch bệnh, Bảo vệ rừng và PCCC rừng, phòng chống bạo lực học đường….

- Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức cho học sinh các kỹ năng sống cần thiết như: Kỹ năng tự chăm sóc, vệ sinh thân thể; Kỹ năng phòng chống TNGT; Kỹ năng phòng chống đuối nước …

 

2. Thực hiện kế hoạch giáo dục

2.1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Các tổ nhóm chuyên môn tiếp tục thực hiện nội dung dạy học theo hướng tích hợp, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ theo hướng tinh giản đã thực hiện từ năm học 2011 - 2012. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng, tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển, đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn giao thông, … theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT Lâm Đồng và Phòng GD&ĐT Đơn Dương.

 

2.2. Thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch năm học:

2.2.1. Thực hiện dạy đúng, đủ chương trình 37 tuần thực học trong đó HKI 19 tuần (Từ 21/8/2017 đến 21/01/2018) và HKII 18 tuần (Từ ngày 22/01/2018 đến 14/5/2018), thực hiện đầy đủ các môn học ở các khối lớp, không phân công giáo viên dạy thay môn.

- Mỗi GV bộ môn phải xây dựng được kế hoạch cụ thể, có chỉ tiêu phấn đấu phù hợp với chất lượng học tập của học sinh mỗi khối lớp. Tổ chuyên môn phải xây dựng được kế hoạch hoạt động trong suốt năm học, cụ thể hoá ở mỗi tuần, mỗi tháng, trên cơ sở kết quả khảo sát và kết quả học kỳ từng môn của học sinh, tiến hành rút kinh nghiệm và tìm ra những giải pháp khắc phục.

- Tiếp tục thực hiện đúng nghiêm túc, đúng yêu cầu về điều chỉnh nội dung dạy học các môn theo hướng giảm tải đã thực hiện từ năm học 2011-2012 và Hướng dẫn của Phòng GD&ĐT về số thứ tự tiết kiểm tra chi tiết cho từng bài và quy định thời lượng tối thiểu dành cho thực hành, thí nghiệm, ôn tập, luyện tập.

- 100% giáo viên phải có giáo án soạn trước giờ lên lớp theo đúng hình thức và nội dung theo từng phân môn đã được PGD quy định, giáo án phải thể hiện được hoạt động của thầy, của trò và những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần đạt, chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp giảng dạy vào tiết học, giúp học sinh nắm kiến thức một cách chủ động, tích cực, được nghĩ nhiều hơn, hoạt động nhiều hơn.

- Tổ chức dạy học bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS. Giáo viên phải căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình và điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa, chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, sắp xếp hợp lý các hoạt động của giáo viên và học sinh, phối hợp tốt giữa làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm.

- Các giáo viên dược phân công dạy thêm học sinh yếu kém phải có chương trình phù hợp, soạn giáo án chi tiết, dạy đúng thời lượng quy định, cuối mỗi kỳ phải có báo cáo về chất lượng học sinh, giao cho PHT, các tổ trưởng lập bảng theo dõi chất lượng HS yếu.

- Trong năm học này giáo viên bộ môn phải: Dạy cho học sinh cách học, quy định rõ cho học sinh cách ghi chép, trình bày bài, dụng cụ học tập phải mang khi học bộ môn của mình. Đến cuối học kỳ I phải có sự chuyển biến rõ nét trong ý thức học tập và cách ghi chép, trình bày bài làm của học sinh. Ban giám hiệu sẽ kiểm tra thường xuyên vấn đề này thông qua kiểm tra bài làm và vở của học sinh.

- Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học, sử dụng tích cực và có hiệu quả các trang thiết bị hiện có.

- Đặc biệt quan tâm đến học sinh lớp 6: Giáo viên chủ nhiệm cần hướng dẫn HS làm quen dần với môi trường học tập mới, cách đánh giá mới, hướng dẫn tỉ mỉ cho HS những quy định của nhà trường cách chào hỏi, thường xuyên nhắc nhở trang phục, cách thức chào hỏi... Giáo viên mỗi bộ môn cần hướng dẫn học sinh cách học, cách ghi chép, phương pháp học bộ môn, thường xuyên kiểm tra vở ghi của các em để điều chỉnh bài giảng cho phù hợp.

- Tích cực sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học hiện có, đảm bảo cân đối giữa truyền thụ kiến thức và rèn kỹ năng cho học sinh. Trong mỗi tiết dạy, giáo viên cần xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tạo điều kiện, hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, hướng dẫn học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thực hành, thí nghiệm, liên hệ thực tế phù hợp nội dung bài học, bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, khắc phục hiện tượng ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Nâng cao hiệu quả sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá, thực hiện có hiệu quả Công văn số 5555,BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014, tronh năm học 2017-2018. Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT, công văn số 2559/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “Nghiên cứu bài học” và đánh giá GV.

- Mỗi tổ/ nhóm chuyên môn thực hiện tối thiểu 2 chuyên đề/ HK. Tổ chức dạy thử ngiệm để dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả về Phòng GDĐT qua diễn đàn trên mạng (Có kế hoạch riêng).

- Động viên giáo viên tích cực tham gia hội giảng cấp trường ở các môn học, tổ chức Hội thi GVG cấp trường vào tháng 11/2017. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật dạy học tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp trường đạt kết quả. Tham gia các hội thi do PGD phát động.

2.2.2. Triển khai áp dụng mô hình trường học mới.

- Nhà trường tổ chức cho giáo Gv tập huấn, dự gời học hỏi kinh nghiệm về PP dạy học đối với mô hình trường học mới để chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình năm học 2018-2019.

- Rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới theo tinh thần các công văn số 4668; 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015; Công văn số 6359/ BGDĐT-GDTrH ngày 04/12/2015; CV Số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 của Bộ GDĐT.

 

2.3. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày:

            - Thực hiện dạy phụ đạo các buổi chiều từ Tuần 5 (Từ 18 /9/2017) ở tất cả các khối lớp. (Khối 8; 9 các môn: Toán-Lý- Hóa- Ngữ văn và Anh văn; Khối 6,7: Toán, Văn, Anh Văn),  tiến tới tổ chức dạy học 02 buổi trên ngày vào năm học 2018-2019.

2.4. Về dạy học ngoại ngữ:

- Tiếp tục áp dụng các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh đúc kết từ kết quả khảo sát chung của Hội đồng bộ môn cấp huyện qua sinh hoạt hàng tháng.

- Tạo điều kiện cho giáo viên dạy Tiếng Anh đi học các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh và phương pháp giảng dạy, ứng dụng CNTT.

- Hướng dẫn học sinh tham gia thi IOE qua mạng để nâng cao các kỹ năng tiếng Anh của học sinh.

- Chuẩn bị điều kiện có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

2.5. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hướng nghiệp:

           - Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác GDHN và phân luồng học sinh trong giáo dục.

          - Đổi mới nội dung, hình thức GDHN trong nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất , kinh doanh tại địa phương, đáp ứng phân luồng học sinh, nhất là phân luồng sau THCS.

         - Cung cấp thông tin về tình hình phát triển KT- XH, nhu cầu thị trường lao động phụ vụ nhu cầu lao động của địa phương.

        - Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng GV làm công tác GDHN trong nhà trường.

        - `Phối hợp với trung tâm DNHN cho học sinh khối 8 học nghề: Điện dân dụng và làm vườn

2.6. Tổ chức HĐGDNGLL, giáo dục hướng nghiệp.

- Tổ chức tốt Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo khối đủ 2 tiết/tháng/khối theo nội dung của phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, chủ yếu rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội của học sinh.

-  Khi tổ chức triển khai các hoạt động chú ý tăng cường tính tự quản của HS. Tiết sinh hoạt cuối tuần phải đánh giá nhận xét trong tuần, triển khai kế hoạch tuần tới, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể, tuần cuối của tháng dành cho sinh hoạt Đoàn, Đội (GVCN thực hiện theo kế hoạch của Đội do đ/c TPT soạn thảo).

- Về giáo dục hướng nghiệp lớp 9: gồm 9 tiết/ năm học, được xếp vào TKB chính khóa tổ chức dạy vào tuần 3 hàng tháng. Tích cực phối kết hợp với các trung tâm dạy nghề và PHHS làm tốt công tác phân luồng HS sau tốt nghiệp THCS (Ngay từ đầu năm học GVCN, GVBM cần làm tốt công tác tư vấn cho HS sau khi HS tốt nghiệp để học sinh và phụ huynh có hướng phấn đấu ngay từ đầu năm)

2.7. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức học sinh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh:

            - Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hổ Chí Minh.

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức và ý thức trách nhiệm công dân cho học sinh thông qua giờ dạy môn GDCD và lồng ghép trong giờ chính khóa của các môn học khác. Tuyên truyền về Luật Giáo dục, luật giao thông, luật phòng chống ma tuý... tổ chức học tập điều lệ trường trung học, nội quy, quy tắc ứng xử, quy chế nhà trường nghiêm túc.

- Đội thiếu niên có quy định cụ thể, rõ ràng về trang phục, tác phong và những hành vi học sinh không được làm ngay từ những ngày đầu của năm học, có sự theo dõi đánh giá trong suốt năm học.

- Tổ chức hoạt động các ngày cao điểm như 15/10, 20/11, 22/12, 3/2, 19/5 có chất lượng. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá: thi “Tìm hiểu Luật ATGT”. Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động của hội chữ thập đỏ, an toàn giao thông, giữ vệ sinh môi trường.

- Vào cuối mỗi tuần tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm và Tổng phụ trách Đội tập trung vào các nội dung chính: GVCN báo cáo về hoạt động của lớp chủ nhiệm;  Tổng phụ trách Đội triển khai kế hoạch hoạt động trong tháng tới; tổ chức bình chọn những gương học sinh tiêu biểu trong tuần để tuyên dương vào buổi chào cờ.

- Hàng tuần TPT Đội tổ chức buổi chào cờ đầu tuần có chất lượng, trong giờ chào cờ có phần biểu dương những gương điển hình tốt, phê bình, uốn nắn kịp thời những hành vi, hiện tượng vi phạm quy định của nhà trường. TPT đội cần lập sổ tuyên dương và phê bình để thực hiện hàng tuần .

- Giáo viên chủ nhiệm, GVBM phải tuyên truyền tới HS quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Từ đầu năm học TPT kết hợp với GVCN cho HS các lớp ký cam kết về thực hiện Nội quy của nhà trường, thực hiện đảm bảo TTATGT.

- Giao cho các GVCN có nhiệm vụ giám sát, quan tâm tư vấn tâm lý cho HS. Tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc quản lý học sinh trong giờ kiểm truy bài đầu các buổi học, trong các giờ sinh hoạt tập thể,... Đổi mới nội dung và hình thức trong các giờ sinh hoạt hàng tuần của các lớp, đảm bảo nội dung phong phú, đa dạng, cuốn hút được sự tham gia của học sinh. Thực hiện đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo đúng quy chế của Bộ GD&ĐT.

- Kiện toàn và duy trì tốt các hoạt động của đội cờ đỏ, trực tuần.Thực hiện tốt nề nếp của Đội, của trường theo đúng quy định, tổ chức kiểm tra chéo nề nếp giữa các lớp, cần đưa nội dung theo dõi thực hiện nếp sống văn minh của HS vào công tác thi đua. Nâng cao chất lượng hoạt động những ngày cao điểm trong các tháng. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống về quê hương, đất nước.

- BGH, GVCN, TPT, Bí thư Đoàn theo nhiệm vụ của mình cần phối hợp chặt chẽ giữa hội cha mẹ học sinh với các ban ngành, đoàn thể trong xã cùng tham gia giáo dục học sinh. Duy trì và nâng cao hiệu quả việc liên lạc giữa nhà trường và gia đình thông qua PLL, Website, trong việc trao đổi thông tin giữa nhà trường với gia đình, nhằm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, ngăn chặn tình trạng HS mải chơi, mắc tệ nạn xã hội...

2.8. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương:

Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn tại Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008. Tích cực tham gia, triển khai thực hiện Đề án Giáo dục Pháp luật, dạy và học Lịch sử, Dư địa chí Lâm Đồng ...

2.9. Về công tác giáo dục thể chất, y tế trường học.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình dạy học môn Thể dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả dạy và học. Dạy các giờ ngoại khóa theo đúng thời khóa biểu, chọn lựa học sinh làm nòng cốt cho các đội tuyển tham dự thi điền kinh cấp Huyện.

- Tổ chức tốt Hội khoẻ Phù Đổng cấp trường; các giải thi đấu cấp trường, lựa chọn học sinh tham gia thi đấu cấp huyện.

- Thành lập ban chỉ đạo công tác y tế trường học (Theo TT Số: 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT). trong đó phó ban thường trực là nhân viên y tế, nhân viên y tế xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học ( theo từng tháng, từng tuần); sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi cho hoạt động y tế trường học; thực hiện đúng Thông tư số 14/2007/ TT- BTC của Bộ Tài chính về kinh phí chi cho công tác y tế trường học.

- Nhà trường phối hợp với Trạm y tế xã và Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh vào đầu tháng 10/2017. Tuyên truyền vận động 100% học sinh và giáo viên tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể, làm tốt công tác phòng chống và ngăn ngừa các loại bệnh dịch. Hạn chế thấp nhất việc xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.

 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

3.1. Nâng cao chất lượng đại trà

a/ Về học lực:

            - Tiếp tục hoàn chỉnh xây dựng PPCT của từng môn học bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và nội dung giảm tải chương trình theo qui định của BGD & ĐT phù hợp với trình độ học sinh và điều kiện thực tế của trường, đẩy mạnh việc quản lý, ứng dụng CNTT một cách linh hoạt và hiệu quả vào giảng dạy…

            - Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”, sử dụng triệt để trang thiết bị dạy học. Kết hợp tốt các phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy, thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy theo chuẩn kiến thức và kỹ năng cũng như việc giảm tải chương trình của BGD&ĐT đã qui định.

- Cố gắng giữ vững và phát huy những kết quả đạt được của năm học trước. Xây dựng và tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém trong suốt năm học nhằm nâng cao chất lượng đại trà. Xây dựng kế hoạch dài hơi cho công tác đào tạo mũi nhọn của nhà trường như: HS Giỏi - HSTT cấp trường, HS giỏi cấp Huyện và cấp Tỉnh trong suốt năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo.

- Giáo viên phải thực hiện đúng các yêu cầu về công tác soạn giảng (kể cả các tiết phụ đạo) theo qui định. Giáo án phải thể hiện được sự phân luồng cho từng đối tượng học sinh trong lớp.

- Giáo viên được học tập và nắm vững cách đánh giá xếp loại hai mặt giáo dục học sinh theo Thông tư số 58/2011/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn mình giảng dạy trong toàn cấp học.

- Mỗi giáo viên phải tự học, nắm chắc chương trình, nội dung môn học của mình phụ trách. Đặc biệt cần thực hiện đúng việc giảng dạy theo các chuẩn kiến thức và kỹ năng của môn học, thực hiện đúng phần giảm tải chương trình của BGD & ĐT qui định cũng như PPCT môn học đã được duyệt của nhà trường.

- Nhà trường xây dựng phòng thư viện thông tin giúp giáo viên có thể truy cập mạng Internet trong bổ sung kiến thức và kỹ năng sử dụng thiết bị cho giáo viên.

- Tổ chức cho GV tham dự đầy đủ các đợt tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên do ngành tổ chức, tham khảo và học tập trường bạn thông qua dự chuyên đề cụm và liên trường .

- Tăng cường các hoạt động: Dự giờ thăm lớp, kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề…xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ nhà trường ngay từ đầu năm học và thực hiện một cách nghiêm túc kế hoạch đề ra.

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học của nhà trường, thực hiện các tiết thực hành, thí nghiệm theo nội dung chương trình của  các bộ môn đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên : Lý – Hóa – Sinh – Công nghệ.

- Chỉ đạo các tổ khối bộ môn tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp daỵ học, hướng dẫn và rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh. Chú trọng bám sát các chuẩn kiến thức và kỹ năng của môn học, thực hiện giảm tải chương trình, tăng cường sử dụng TBDH, luyện tập, thực hành, rèn luyện kỹ năng và tư duy cho học sinh.

- Mỗi giáo viên bộ môn tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi và giúp đỡ học sinh yếu kém ngay trong giờ học. Học sinh tự xây dựng TKB học tập ở nhà  để phụ huynh học sinh nhắc nhở thực hiện, trong quá trình học tập luôn chủ động, tích cực suy nghĩ, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng bài.

- Xây dựng kế họach mua sắm và tự làm đồ dùng dạy học của GV nhằm bổ sung thêm trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học...đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của GV và học sinh.

- GVCN lớp cần có kế hoạch trong việc theo dõi học tập cũng như rèn luyện hạnh kiểm của HS, nhất là liên lạc, phối hợp với Hội PHHS cùng gia đình quan tâm đến việc học của con em mình.

- Hàng tháng, chuyên môn, tổ bộ môn và nhà trường đánh giá lại kết quả phụ đạo, bồi dưỡng của từng môn học để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của từng bộ môn.

- Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau ( tự luận, trắc nghiệm hay thực hiện các báo cáo…). Hàng tháng, chuyên môn và tổ bộ môn kiểm tra, đánh giá chất lượng của công tác giảng dạy, phụ đạo của giáo viên.

 

b. Về giáo dục hạnh kiểm học sinh:

Thực hiện tốt công tác giáo dục ý thức học tập, thực hiện pháp luật của học sinh trong và ngoài nhà trường. Thực hiện tốt công tác đánh giá hạnh kiểm học sinh theo thông tư 58/2011/TT-BGD của Bộ Giáo dục.

Nhà trường, GVCN và các đoàn thể…phối hợp tổ chức lồng ghép các nội dung GD, rèn luyện hạnh kiểm cho HS một cách  thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng...nhằm thu hút các em tham gia. Giáo viên GDCD phải hướng dẫn học sinh thực hiện các hành vi đạo đức và đánh giá học sinh một cách chính xác, khách quan trên cơ sở những kiến thức mà các em đã học.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ban đại diện CMHS ở lớp, với các Đoàn thể của địa phương…và cùng với gia đình  để việc giáo dục có hiệu qủa  hơn.

- Thông qua các môn học như :GDCD,hoạt động GD ngoài giờ lên lớp,hoạt động ngoại khoá… sử dụng có hiệu quả sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình, đồng thời GVCN cần tăng cường các biện pháp khác …để việc phối hợp cùng giáo dục có hiệu quả.

- Phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của người đội viên, đoàn viên nhằm thuyết phục các em có hạnh kiểm chưa tốt noi gương. Đồng thời phối kết hợp với đội sao đỏ, ban thi đua kiểm tra chặt chẽ, khen thưởng và phê bình kịp thời...Trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng biện pháp kỷ luật mạnh nhằm ngăn chặn, răn đe có hiệu quả hơn.

- Cần gần gũi quan tâm, động viên các em một cách thường xuyên trong việc chuyên cần. Thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, tạo điều kiện để các em vui chơi, giao lưu học hỏi và thân thiện với nhau hơn.

3.2/ Công tác giáo dục học sinh dân tộc:

a. Về học lực:

            - Thực hiện phương châm: “Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, thiết thực” giúp các em nắm bắt kiến thức môn học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với học sinh vùng dân tộc. Chú trọng thực hiện phụ đạo học sinh yếu trong mỗi tiết học.

- Mỗi giáo viên phải xây dựng kế hoạch và có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng học tập của học sinh dân tộc lớp mình chủ nhiệm, bộ môn mình giảng dạy, chú ý phát huy vai trò của các phong trào “Đôi bạn cùng tiến” “Đôi bạn cùng học- cùng chơi”….

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc khảo sát chất lượng đầu năm, hàng tháng, hàng kỳ đối với học sinh dân tộc, từ đó tìm ra những biện pháp phù hợp nhằm nâng dần chất lượng giảng dạy của từng bộ môn. Tổ chức thực hiện công tác phụ đạo học sinh ngay từ đầu năm học. Theo dõi tình hình học sinh trong từng buổi học.

- Động viên và khen thưởng kịp thời những học sinh dân tộc có ý thức vượt khó, có thành tích cao trong học tập. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá thiết thực bổ ích nhằm khơi dậy tinh thần ham học và sự cố gắng nỗ lực của học sinh dân tộc. Mỗi giáo viên cần chú ý phụ đạo cho học sinh dân tộc trong từng tiết học và ngoài giờ theo hướng củng cố và rèn các kỹ năng cơ bản nhất cho các em.

- GVCN lớp cần có kế hoạch trong việc theo dõi học tập cũng như rèn luyện hạnh kiểm của HS, nhất là liên lạc, phối hợp với Hội PHHS cùng gia đình quan tâm, tạo điều kiện học tập cho con em mình. Nhà trường phân công giáo viên là người dân tộc ở địa phương chủ nhiệm các lớp có nhiều học sinh dân tộc.

- Hàng tháng, chuyên môn, tổ bộ môn và nhà trường đánh giá lại kết quả phụ đạo của từng môn học để có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng học tập của HSDT. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau: Tự luận, trắc nghiệm nhận biết…. Hàng tháng, chuyên môn, tổ bộ môn xử lý số liệu, đánh giá chất lượng từng bài kiểm tra đối với học sinh dân tộc để tìm ra biện pháp hữu hiệu cho việc nâng cao chất lượng các bài kiểm tra tiếp theo.

b. Về giáo dục hạnh kiểm học sinh:

- Tổ chức các hoạt động phong phú và phù hợp với điều kiện của các em, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn trong các hoạt động tập thể, giao tiếp hằng ngày; giáo dục tinh thần đoàn kết dân tộc, hòa nhập với tập thể trong nhà trường và cộng đồng nơi cư trú.

- Tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật; giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội; giáo dục văn hóa, tư tưởng; giáo dục thể chất và y tế trường học; giáo dục phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước. Tuyên truyền trong phụ huynh và học sinh những tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh đối với học sinh. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả bằng cách đổi mới công tác khen thưởng đối với học sinh.

Đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội cho học sinh. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- GVCN cần có biện pháp động viên, khích lệ các em một cách kịp thời, phù hợp để làm tốt công tác duy trì sĩ số.

- Nhà trường và các đoàn thể thường xuyên quan tâm, lồng ghép các nội dung GD, rèn luyện hạnh kiểm cho HS một cách  thường xuyên, liên tục và bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng...nhằm thu hút các em tham gia. Giáo viên GDCD phải hướng dẫn học sinh thực hiện các hành vi đạo đức và đánh giá học sinh một cách chính xác, khách quan trên cơ sở những kiến thức mà các em đã học.

- Tăng cường các hoạt động phong trào văn nghệ, TDTT, các hoạt động ngoại khóa để giúp các em có điều kiện tham gia các hoạt động mà mình yêu thích.

- GVCN cần phối kết hợp với PH, các ban thôn trong công tác vận động, lôi kéo các em ra lớp. Tổ chức các hình thức thi đua phù hợp theo lứa tuổi như: Đôi bạn cùng tới trường, đôi bạn chuyên cần, đôi bạn cùng vượt khó… để các em dễ hòa nhập và tích cực tham gia.

- GVCN thường xuyên liên lạc với PHHS để thông báo tình hình học tập và rèn luyện của các em đặc biệt là việc thể hiện các hành vi trong quá trình trên lớp. Tìm hiểu truyền thống để hiểu về phong tục tập quán của đồng bào từ đó xây dựng các biện pháp giáo dục thích hợp với các em. Thường xuyên xử dụng thư khen đến gia đình học sinh khi có sự cố gắng, các hành vi tốt  của các em.

- Phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của người đội viên nhằm thuyết phục các em có hạnh kiểm chưa tốt noi gương. Đồng thời phối kết hợp với đội sao đỏ, ban thi đua kiểm tra chặt chẽ, khen thưởng và phê bình kịp thời, hiệu quả.

3.3.Nâng cao hiệu quả các hội thi:

            - Xây dựng các đội tuyển học sinh tham gia hội thi: Olympic tiếng Anh, giải Toán trên mạng Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện, Thi học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh. Đặt biệt là: “Cuộc thi Thiết kế bài giảng Elerning” “Dạy học theo chủ đề tích hợp”( dành cho GV) và “Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn” (dành cho Học sinh).

            - Gắn các hoạt động của các hội thi với các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học. Mỗi giáo viên phải tích cực tham gia các hội thi.

            - Tổ chức nghiêm túc, hiệu quả hội thi giáo viên giỏi cấp trường; chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết GPHI và sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục.

- Chú trọng tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian theo nội dung phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.

- Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện có hiệu quả các hội thi do ngành phát động. Thành lập ban chỉ đạo và xây dựng lịch trình cụ thể cho từng hội thi.

- Phân công các nhóm, tổ bộ môn phụ trách từng hội thi cụ thể:

Tổ Toán-Tin xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả cuộc thi giải toán trên   mạng Internet.

 Nhóm Anh văn xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả hội thi Hùng biện tiếng anh; tiếng anh qua mạng Internet.

Nhóm thể dục xây dựng kế hoạch và tổ chức có hiệu quả Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

Đoàn-Đội hướng dẫn học sinh tham gia hội thi “ giao thông thông minh “ do Bộ GD&ĐT tổ chức; kết hợp với GV các môn nghệ thuật HD tổ chức các hội thi đạt hiệu quả.

Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường để tham gia dự thi học sinh giỏi các cấp. Tham gia dự thi cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-learning” đã triển khai từ năm học 2012 – 2013.

- Giáo viên các bộ môn phải có trách nhiệm hướng dẫn học sinh đăng ký tham gia các hội thi của trường và của ngành tổ chức.

- Nhà trường tổ chức hướng dẫn cho giáo viên cách viết SKKN, KHSPƯD, giúp giáo viên lựa chọn đề tài phù hợp đạt hiệu quả và có tính khả thi.

4. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá:

4.1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

- Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp của giáo viên, quan tâm tới GV mới ra trường. Bồidưỡng giáo viên kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm thông qua sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Cần dạy cho HS nắm chắc kiến thức cơ bản, không dạy dàn trải, cần tạo cơ hội cho HS học yếu, trung bình và có đánh giá biểu dương kịp thời trước lớp, trước trường.(Hàng tuần GVBM cần báo cho TPT Đội những HS học yếu có tiến bộ trong học tập để tuyên dương các em vào giờ chào cờ).

- Giáo viên cần căn cứ vào PPCT chương trình của Sở và điều chỉnh nội dung giảm tải dạy học của Bộ GDĐT để sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; khắc phục lối dạy học thuần tuý đọc - chép; chú trọng tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm hợp lý; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, phát huy tính tích cực, sáng tạo, hứng thú của học sinh.

. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài dạy. Tăng cường sử dụng hợp lý, khai thác tối đa tác dụng của các thiết bị dạy học, phương tiện hiện có.

4.2. Thực hiện đổi mới hình thức dạy học.

- Trong giờ lên lớp cần thể hiện rõ vai trò chủ đạo của giáo viên: xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh ghi nhớ máy móc, không nắm vững bản chất.

- Vận dụng bản đồ tư duy hỗ trợ đổi mới PPDH trong các công việc cụ thể nhất là trong việc hệ thống, khắc sâu kiến thức cho học sinh. Tổ chức dạy học theo dự an, phương pháp bàn tay nặn bột … nhằm hình thành cho học sinh các kỹ năng hoạt động nhóm, hoạt động độc lập, khả năng sáng tạo …Trong quá trình thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, giáo viên cần bao quát lớp học để nhắc nhở, uốn nắn kịp thời về thái độ học tập của học sinh. Đặc biệt coi trọng trong việc hướng dẫn học sinh học ở nhà; cần giao việc cụ thể cho HS học ở nhà vừa phải và hợp lí, với những bài, những kiến thức khó cần có sự hướng dẫn làm, hướng dẫn tìm tài liệu của GV. Trong khi dạy không vì hết giờ mà bỏ qua hay làm qua loa phần hướng dẫn về nhà.

- Chú trọng việc dạy học thực hành trong giờ chính khóa; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học. Giáo viên bộ môn tích cực làm đồ dùng dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy và tham gia dự thi cấp trường.

- Tổ chức tốt và động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 81/PGDĐT ngày 03/8/2017 của PGDĐT về triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018.

- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường về hoạt động Nghiên cứu khoa học, tổ chức cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh, dạy học theo chủ đề tích hợp cho giáo viên" theo Công văn số 5111/BGDĐT ngày 23/7/2013 của Bộ GDĐT. Tổ chức các hoạt động TDTT-Văn nghệ nhằm phát huy năng khiếu của học sinh, thu hút các em tới trường nhất là học sinh dân tộc.

- Chú trọng xây dựng và sử dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Học tập suốt đời” và phát triễn văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong nhà trường.

4.3. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

- Thực hiện đúng quy định theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, đảm bảo đủ chế độ cho điểm tối thiểu theo hướng dẫn của PGD.

- Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc công tác kiểm tra thường xuyên, định kỳ ở tất cả các khâu: ra đề, coi, chấm, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc kiểm tra chất lượng thường xuyên ba môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh cả 4 khối theo lịch của PGD.

- Thông qua kết quả kiểm tra các đ/c PHT, TT cần theo dõi nắm bắt được tình hình chất lượng cuả HS từng khối lớp, từ đó rút kinh nghiệm cho giáo viên trong việc dạy học 3 bộ môn trên, qua đó giúp GV định hướng và điều chỉnh hoạt động giảng dạy, giúp HS biết tự đánh giá để định hướng vươn lên trong học tập, đồng thời có những giải pháp điều chỉnh trong quản lí, chỉ đạo chuyên môn cũng như bồi dưỡng giáo viên hiệu quả hơn. Trên cơ sở đó đồng chí PHT phối hợp với GVCN thông báo về tình hình học tập cho cha mẹ học sinh nắm được để gia đình các em phối hợp tích cực hơn nữa với nhà trường trong việc giáo dục và quản lí học tập cho con em mình, đồng thời công khai đăng tải kết quả khảo sát trên website của nhà trường.

             - Việc ra đề kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và trình bày chính kiến của mình, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Kết quả kiểm tra, đánh giá là để biết khả năng học tập, vận dụng, thực hành của học sinh từ đó điều chỉnh phương pháp dạy học của giáo viên. Kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học..

             - Yêu cầu tất cả GV khi soạn đề kiểm tra phải XD ma trận đề, soạn đáp án chi tiết, kiểm tra kết hợp tự luận với trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông. Đề kiểm tra đảm bảo mức độ nhận biết, tăng cường mức độ thông hiểu và vận dụng, đảm bảo sát đối tượng học sinh, khuyến khích phát huy tư duy độc lập, sáng tạo của HS. Trong các bài kiểm tra, giáo viên kết hợp hợp lý, hiệu quả giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và thực hành.

             - Đối với các môn khoa học xã hội cần tăng cường yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương đất nước để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình đặc biệt là sự chuyển đổi kinh tế của xã, huyện khi hoàn thành công cuộc xây dựng huyện nông thôn mới. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh một cách cụ thể, không phê chung chung, hạn chế lời phê theo kiểu “Cần cố gắng” “Cần cố gắng hơn” “Cần cố gắng hơn nữa”. Với môn Tiếng Anh khi ra đề bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, khi tổ chức kiểm tra cần hạn chế thấp nhất học sinh nhìn bài của nhau. Với môn Toán và N.Văn sau khi dạy hết một chương cần hệ thống những lỗi về kiến thức, kỹ năng làm bài, cách trình bày ghi chép của học sinh và nêu cách khắc phục, đồng thời tiến hành sửa lỗi cho học sinh. Và sẽ dùng để thảo luận vào buổi sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng.

             - Các đ/c trong Ban quản trị website cần tăng cường sưu tầm các bài giảng, đề kiểm tra, tài liệu tham khảo…có chất lượng để làm tài liệu chung của cả trường. Giáo viên và học sinh cần tích cực tham gia mạng ‘Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

4.4. Tổ chức thi chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi:

             - Tổ chức lựa chọn đội tuyển học sinh khối 8 ngay từ đầu học kì II của năm học trước  làm nguồn cho đội tuyển HSG các môn năm học tiếp theo,  đồng thời tiếp tục ôn luyện cho đội tuyển HSG khối 9 để tham gia thi HSG cấp huyện năm học 2017-2018 đạt kết quả. Trong mỗi đội tuyển phải có những hạt giống làm nòng cốt, việc chọn các đội tuyển phải được chuẩn bị chu đáo và đó là một nhiệm vụ quan trọng của hoạt động chuyên môn.

             - Lựa chọn GV có năng lực chuyên môn tốt tham gia bồi dưỡng các đội tuyển ngay từ đầu năm học. Giáo viên dạy các đội tuyển phải lập kế hoạch, soạn giáo án chi tiết cho mỗi buổi dạy. Sau khi dạy xong mỗi chuyên đề phải có bài kiểm tra để đánh giá kiến thức và sửa lỗi cho các em, các bài kiểm tra này phải được lưu lại để phục vụ cho công tác kiểm tra của BGH. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi không dừng lại ở trách nhiệm ở các thầy cô dạy đội tuyển mà tất cả cán bộ giáo viên trong nhà trường phải có trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp.

             - Huy động các nguồn tài chính để tăng kinh phí bồi dưỡng và khen thưởng cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Thực hiện bồi dưỡng giáo viên dạy các đội trên cơ sở hiệu quả giảng dạy, không nhất thiết theo số buổi dạy, chi trả sau khi PGD công bố giải.

             - Chú trọng hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu, giới thiệu và cung cấp đầy đủ tài liệu cho giáo viên và học sinh trong các đội tuyển, làm tốt việc kiểm tra đánh giá phân loại học sinh, chú ý đến những học sinh có tư chất đặc biệt để bồi dưỡng riêng.

             - Ban giám hiệu quản lí chặt chẽ chất lượng các buổi dạy bồi dưỡng, khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tăng thời lượng bồi dưỡng các đội tuyển. Quản lý chặt chẽ việc soạn, giảng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi của giáo viên bằng nhiều biện pháp: kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề,...

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

5.1. Tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên, đổi mới công tác quản lý giáo dục.

             - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. Mục đích của nhà trường là: Xây dựng đội ngũ CBCC-VC đoàn kết có lương tâm nghề nghiệp, có đạo đức; tay nghề, danh hiệu thi đua phải gắn liền với hiệu quả và chất lượng công việc.

             - Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và Kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho nhà trường, thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

            - Chú trọng quản lý và phối hợp hoạt động của Ban ĐDCMHS theo Quy định tại TT 55/2011/T45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

           - Đẩy mạnh công tác truyền thông, tập trung vào các hoạt động đổi mới giáo dục, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của xã hội đối với công tác đổi mới, phát triển giáo dục.

            - Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 1394/SGDĐT-GDTrH ngày 12/8/2014 của Sở GDĐT quy định các loại hồ sơ sổ sách chuyên môn đối với các trường THCS-THPT.

             - Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh” trong cán bộ, giáo viên. Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phát huy thành quả đạt được của cuộc vận động “Hai không” những năm trước, Quyết định số 16/2008/BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD-ĐT về Quy định đạo đức nhà giáo và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

             - Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch của huyện Ủy, Phòng GD&ĐT Đơn Dương, Sở GD&ĐT Lâm Đồng.

             - Trên cơ sở các lớp tập huấn do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức, nhà trường tiếp tục tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên tại trường về những nội dung: Giáo viên chủ nhiệm về tư vấn tâm lý cho học sinh; Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vàc tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, dạy học Lịch sử, Địa lý địa phương, ...Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ hoạt động dạy học qua mạng internet.

             - Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên cần chủ động tự bồi dưỡng về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT.

             - Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, ATGT… cho học sinh.

5.2. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên.

             - Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đi sâu vào vấn đề cụ thể, thiết thực của tổ như: Trao đổi rút kinh nghiệm giờ dạy, thảo luận giải pháp dạy học những nội dung kiến thức dài, khó, mới; bàn về đổi mới kiểm tra đánh giá gắn với đặc trưng từng môn học; tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của giáo viên; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm lớp nâng cao vai trò trong quản lý, tư vấn tâm lý, giáo dục toàn diện, phòng chống bạo lực học đường. Không sinh hoạt tổ theo kiểu đánh giá công tác cũ, triển khai công tác mới một cách chung chung như họp chuyên môn hay họp Hội đồng.

             - Sinh hoạt tổ chuyên môn 02 lần/tháng. Trong buổi sinh hoạt tổ chuyên môn cuối mỗi tháng cần giành thời gian cho GV nêu ra những lỗi của HS về kiến thức, cách trình bày ghi chép bài và hướng khắc phục. Sau mỗi tháng cần đánh giá về sự chuyển biến trong cách ghi chép, trình bày của học sinh.

             - BGH tăng cường dự giờ thăm lớp đột xuất đối với giáo viên, quan tâm đến giáo viên mới ra trường; giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn, bồi dưỡng cho giáo viên về kiến thức, kỹ năng về đổi mới phương pháp dạy học. Quản lý chặt chẽ công tác dự giờ, hội giảng. Mỗi giáo viên dự giờ tối thiểu 2 tiết/ tháng, tập trung nhiều hơn vào những môn chuyên ngành chính của mình. Giao đ/c PHT hàng tháng in kế hoạch dán trên bảng tin để giáo viên thực hiện. Tổ chức nghiêm túc việc đánh giá rút kinh nghiệm trong các tiết dự giờ, hội giảng

             - Triển khai thực hiện đầy đủ các quy định về đánh giá giờ dạy của giáo viên. Thực hiện việc đánh giá Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng và giáo viên theo chuẩn của do Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành.

             - Đồng chí PHT và các tổ trưởng xây dựng kế hoạch hội thảo, hội giảng và tổ chức tốt hội giảng, hội thi GVG cấp trường đảm bảo đúng quy trình và nội dung được quy định trong Điều lệ Hội thi giáo viên giỏi. Tổ chuyên môn có trách nhiệm bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên tham dự thi GVG cấp trường và cấp huyện. Các GV bộ môn nghiêm túc tham gia sinh hoạt chuyên môn toàn huyện theo lịch của PGD.

             - Phát động phong trào viết SKKN, Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đối với tất cả cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường. Trong năm học 100% cán bộ, giáo viên có ít nhất 01 giải pháp hoặc sáng kiến đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý.

             - Bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp; nâng cao hiệu quả và đa dạng hình thức tổ chức của giờ sinh hoạt lớp.

5.3. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục .

             - Tiếp tục rà soát lại đội ngũ, tham mưu với PGD và PNV huyện để thực hiện tốt Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/8/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

             - Tiếp tục cử và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng theo các chuẩn quy định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".

6. Phát triển mạng lưới trường lớp, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; xây dựng trường chuẩn quốc gia;

6.1. Phát triển mạng lưới trường lớp

                 - Tích cực duy trì ổn định sĩ số, giảm tỉ lệ HS bỏ học để nâng cao chất lượng PCGD THCS. Theo dõi cập nhật thường xuyên, chặt chẽ sĩ số học sinh (chuyển đi, chuyển đến, bỏ học,…). Tìm hiểu rõ nguyên nhân HS bỏ học, từ đó có biện pháp phối kết hợp giữa nhà trường, Hội cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể địa phương và gia đình vận động HS đi học để duy trì sĩ số. Phấn đấu trong năm học giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đến mức thấp nhất.

                   -Tích cực tham mưu với các cấp để tiếp tục đầu tư xây dựng, tu sửa và bổ sung CSVC đáp ứng cho các điều kiện cho việc dạy và học.

6.2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học

                   - Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang thiết bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cải tạo cảnh quan sư phạm đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để thu hút học sinh đến trường.

                   - Quản lí chặt chẽ, và tích cực khai thác có hiệu quả tài sản CSVC, TB đồ dùng, các phòng thực hành, phòng dạy tiếng Anh, tài liệu sách báo hiện có để đảm bảo dạy học có chất lượng. Động viên, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dạy học. Hạn chế tối đa việc hư hỏng, mất mát. Thực hiện việc phân quyền sử dụng - quản lý CSVC cho các lớp, các bộ phận, cá nhân sử dụng để nâng cao ý thức bảo vệ và cam kết trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động trong nhà trường.

                   - Tiếp tục nâng cao và phát huy hiệu quả website của nhà trường.

6.3. Xây dựng trường chuẩn Quốc gia

          Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGD ĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia.

          Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm 2018. Trong năm học này cần cố gắng nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số đạt cận các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia.

                  

7. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

                   - Tham mưu với UBND xã kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo PCGD, thành lập Tiểu ban phổ cập; thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo về thực trạng tình hình PCGD; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

                   - Xây dựng kế hoạch củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ đạt chuẩn PCGD năm 2017, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục PCGD THCS;  Triển khai xây dựng Đề án xây dựng hệ thống thông tin điện tử quản lý và áp dụng phần mềm quản lý dữ liệu PCGD - chống mù chữ theo hướng dẫn của Bộ.

8. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục:

                  - Hoàn thành công tác báo cáo tự đánh giá theo Thông tư số: 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục  và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Đưa việc hoàn thành kiểm định chất lượng làm một trong các tiêu chí đánh giá thi đua cá nhân trong năm học.

              - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các điều kiện về KĐCLGD cho công tác đánh giá ngoài vào tháng 4/2018

9. Đổi mới công tác quản lý giáo dục:

                   - Lãnh đạo nhà trường phải là người tiên phong trong công tác đổi mới quản lí, đăng ký một đổi mới cụ thể thiết thực và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy định về mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cắt xén chương trình.

                   - Thực hiện và duy trì nghiêm túc kỷ luật lao động, kỷ cương trong nhà trường, phân công trách nhiệm các thành viên trong nhà trường một cách công khai, cụ thể theo đúng điều lệ nhà trường; xác định rõ chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của từng thành viên, đồng thời tạo điều kiện cho từng thành viên phát huy sở trường, tính chủ động, năng lực sáng tạo của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

                   - Đảm bảo thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng các buổi họp hội đồng, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; kịp thời động viên những nhân tố tích cực và kiên quyết chấn chỉnh các hiện tượng bê trễ, tiêu cực.

                   - Tổ chức triển khai và hướng dẫn GV thực hiện tốt quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định dạy thêm, học thêm và quyết định số: 45/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012; Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm về việc ban hành quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

                   - Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dung ngân sách, tài chính, tài sản trong nhà trường theo nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Thực hiện “3 công khai” theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD, để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

                   - Thực hiện tốt việc thu, chi học phí và các khoản theo theo quy định; xây dựng và công khai trong toàn thể hội đồng qui chế chi tiêu nội bộ hàng năm. Quản lí tiền mặt và thiết lập, lưu trữ các loại hồ sơ tài chính, chứng từ theo đúng qui định. Lập dự toán thu, chi và thanh - quyết toán hợp lệ, kịp thời. Thường xuyên đối chiếu các loại hồ sơ, chứng từ với Kho bạc nhà nước, quyết toán đúng định kì với Phòng Tài chính-Kế hoạch. Thực hiện chế độ miễn giảm cho các đối tượng chính sách theo đúng các quy định hiện hành .

                   - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Tổ trưởng CM theo hướng Tổ trưởng là người chịu trách nhiệm cao nhất trước BGH về việc điều hành, sử dụng và phân phối nguồn lực trong tổ; về chất lượng giảng dạy và các hoạt động giáo dục khác của giáo viên trong phạm vi tổ theo đúng quy định nhằm góp phần đạt được các mục tiêu kế hoạch nhà trường đề ra.

                   - Tiếp tục bổ sung hoàn thiện qui chế hoạt động chung cho toàn trường, trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục, điều lệ trường trung học, quy định đạo đức nhà giáo, chuẩn GV, chuẩn hiệu trưởng, bộ tiêu chuẩn đánh giá trường trung học, nội qui cơ quan…nhằm định hướng hoạt động cho các bộ phận, thành viên trong nhà trường.

                   - Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng trường, Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân… trong việc giám sát thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, phương hướng phát triển nhà trường, giám sát công tác tài chính và thực hiện chế độ chính sách, quản lý tài sản, thực hiện qui chế dân chủ trong trường học.

                   - Tiến hành đánh giá đối chứng chất lượng đầu năm và cuối năm đối với các môn, lớp mà giáo viên giảng dạy. Phân công giáo viên dạy thêm và dạy ôn thi trên cơ sở năng lực thực tế của giáo viên, không phân công theo kiểu cào bằng, chia đều cho giáo viên, các lớp bồi dưỡng được thành lập theo cách phân hóa đối tượng học sinh.

                   - Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ của nhà trường theo văn bản hướng dẫn Số : 122/PGDĐT ngày 08/9/2015 của PGD&ĐT Đơn Dương.

                   - Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, triển khai văn bản chuyên môn hoặc báo cáo qua Email, website. Nâng cao hiệu quả sử dụng website nhà trường góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành của BGH, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ trường học.

10. Công tác xã hội hoá giáo dục:

                   - Tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về xã hội hoá giáo dục.

                  - Thực hiện Công văn số 1154/SGDĐT-KHTC ngày 31/7/2013 Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng v/v hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp XHHGD.

                   - Nâng cao năng lực hoạt động của Ban đại diện CMHS các lớp và nhà trường trên cơ sở Điều lệ Ban đại diện CMHS do Bộ Giáo dục-Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác xã hội hoá giáo dục.

                 - Thực hiện Công văn số 5074/UBND ngày 19/9/2011 của Ủy ban nhân dân tình Lâm Đồng  về quy định thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban ĐDCMHS tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

11. Công tác thi đua, khen thưởng:   

                   - Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường mà trọng tâm là phong trào “Dạy tốt-Học tốt” và “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trên cơ sở các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, lập kế hoạch và đề ra các chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp thực hiện một cách thực chất. Thực hiện tốt việc đăng ký các danh hiệu thi đua cá nhân, tập thể đầu năm. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu KHSPƯD, SKKN, làm ĐDDH.

                   - Thành lập Ban thi đua theo qui định. Xây dựng quy chế thi đua, khen thưởng. Thực hiện việc xét thi đua theo đúng Luật thi đua, khen thưởng của Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ và các hướng dẫn của Sở, Phòng GD-ĐT. Công tác thi đua phải thực hiện nghiêm túc - chính xác - công bằng - khách quan và trân trọng sự cống hiến, nỗ lực vượt khó, đổi mới của từng CB-GV-NV. Công tác thi đua phải vừa có tác dụng thúc đẩy sự tiến bộ chung của tập thể, vừa phát huy được năng lực của từng cá nhân nhưng đồng thời cũng khắc phục được những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc.

                   - Căn cứ vào các nội dung thi đua chính của Phòng GD - ĐT, trong năm học này, công tác thi đua của nhà trường cũng tập trung vào các mặt sau:

                   + Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

                   + Các giải pháp nâng cao chất lượng GDHSDT, giảm HS lưu ban, bỏ học; tăng cường giúp đỡ HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi, kết quả xét tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

                   + Thực hiện CTGDPT và kế hoạch giáo dục, việc đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá; thực hiện qui chế CM, chất lượng hoạt động của Tổ chuyên môn.

                   + Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục THCS.

                   + Việc triển khai và thực hiện các nội dung mà CBQL và GV đã được bồi dưỡng tập huấn.

                   + Biện pháp xây dựng, bảo quản và sử dụng hiệu quả CSVC, thiết bị, đồ dùng dạy học.

                   + Việc chấp hành qui định về chế độ hội họp, công khai thông tin, báo cáo.

 

III. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU CẦN ĐẠT NĂM HỌC: 2017-2018

 

1.Danh hiệu thi đua tập thể:

            a. Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến, Xuất sắc, Giấy khen UBND Huyện.

b. Công đoàn Vững mạnh cấp huyện.

c. Chi đoàn Vững mạnh xuất sắc.

d. Liên đội mạnh cấp huyện.

e. Trường giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa.

f. Trường đạt chuẩn về ANTT

2.  Danh hiệu thi đua cá nhân

            a. Giáo viên:

+ Giáo viên giỏi cấp trường: 21 giáo viên.

+ Lao động tiên tiến: 70% trở lên (24 CB-GV-CNV).

+ GV Giỏi cấp huyện: 8 GV

+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 13 CB-GV

b. Học sinh:

- Học sinh giỏi cấp huyện: 06 học sinh

- Học sinh giỏi cấp tỉnh: 01-02 học sinh

- Có huy chương trong HKPĐ cấp huyện.

3.  Kết quả giáo dục

a. Về học lực: Phấn đấu không có học sinh xếp loại kém về học lực.

* Chỉ tiêu học sinh đại trà: TSHS 380 em.

 

 

 

 

Xếp loại học lực

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

TOÀN TRƯỜNG

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Giỏi

23

19.32

17

15.17

15

16.85

10

16.67

  65

17.10

Khá

45

37.82

35

31.25

35

39.33

20

33.33

135

35.52

T.Bình

45

37.82

55

49.12

35

39.33

30

50.00

175

46.05

Yếu

 06

 5.04

 05

 4.46

 04

 4.49

00

    00

 15

 4.21

Kém

00

 

00

 

00

 

00

 

00

 

TSHS

119

 

112

 

  89

 

60

 

380

 

 

            *Chỉ tiêu học lực học sinh dân tộc: TSHSDT 220em

 

Xếp loại học lực

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

TOÀN TRƯỜNG

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Giỏi

  8

   9.52

  4

  6.15

  2

   4.65

  2

  7.14

16

  7.27

Khá

30

35.72

24

36.92

12

 27.91

14

50.00

80

36.36

T.Bình

40

47.62

32

49.23

26

 60.46

12

42.86

110

50.00

Yếu

6

 7.14

 5

 7.69

 3

  6.98

  0

   00

14

  6.37

Kém

00

 

00

 

00

 

00

 

00

 

TSHSDT

84

 

65

 

43

 

28

 

220

 

 

b. Về hạnh kiểm. Phấn đấu không có học sinh xếp loại yếu về hạnh kiểm.

* Chỉ tiêu học sinh đại trà: 380 em

 

Xếp loại hạnh kiểm

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

TOÀN

TRƯỜNG

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

85

71.43

75

66.96

45

56.76

30

50.00

235

61.84

Khá

28

 23.53

   32

28.57

42

47.19

28

46.67

130

34.22

T.Bình

  06

 5.04

05

4.46

02

  2.25

 02

  3.33

  15

  3.94

Yếu

00

 

00

 

   00

 

00

 

  00

 

TSHS

119

 

  112

 

   89

 

60

 

380

 

 

* Chỉ tiêu Hạnh kiểm HSDT: 220 em

 

Xếp loại hạnh kiểm

KHỐI 6

KHỐI 7

KHỐI 8

KHỐI 9

TOÀN

TRƯỜNG

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

TS

%

Tốt

44

52.38

40

61.54

20

46.51

15

53.57

119

54.09

Khá

34

40.48

25

38.46

20

46.51

13

46.43

  89

40.45

T.Bình

06

7.14

 03

  4.62

 03

  6.98

    00

 

  12

  6.00

Yếu

00

 

00

 

    00

 

00

 

 00

 00

TSHSDT

84

 

65

 

    43

 

28

 

220

 

 

4. Chất lượng các bộ môn văn hóa:

 

Khối lớp

Chất lượng bộ môn

Văn

Sử

Địa

CD

Anh

Nhạc

MT

Toán

Tin

Hóa

Sinh

CN

TD

6

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

 

95

100

100

7

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

 

95

100

100

8

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

90

95

100

100

9

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

90

95

100

100

T.T

90

95

95

100

90

100

100

90

95

90

90

95

100

100

 

 * Lên lớp thẳng: 96% trở lên.

 *Lên lớp sau thi lại: 99,5%

e. Tuyển sinh: - 100% học sinh K9 được xét TN.THCS

                         - Trên 95% học sinh TNTHCS được tuyển vào các trường THPT trên địa bàn.

4. Công tác kiểm tra :

+ Duy trì sĩ số đến cuối năm đạt: 99% trở lên

+ PCGD THCS: Duy trì đạt chuẩn PCGD THCS năm 2017 (mức độ 2 tối thiểu 90% trở lên).

+ KĐCLGD đạt mức độ 1.

+ Trường đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2018.

   a. KTNB: Trên 70% tổng số GV của trường; 100% GV được KT về tay nghề

   b. Dự giờ:    

           + CM: 15 tiết/năm

+ Tổ trưởng dự ít nhất 2 tiết/Tổ viên/HK.

            + GVBM: 10 tiết/HK

- Kiểm tra chuyên đề, Kiểm tra toàn diện: 2- 4 GV/Tổ/HK

            - Tổ chuyên môn: + Sinh hoạt theo chuyên đề Nghiên cứu bài học.

                                         + Tổ chức tập huấn mô hình trường học mới theo Tổ, nhóm CM.

- Kiểm tra Cm đột xuất ít nhất 1lần/tháng .

- Làm ĐDDH: Tổ bộ môn có 01 ĐDDH chất lượng. (Dự thi cấp Huyện).

- 01- 02 chuyên đề /HK/ Nhóm bộ môn có chất lượng.

- Kiểm tra hồ sơ GV: 02 lần/năm.

- Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm: 02 lần/năm

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 02 lần/năm

- Kiểm tra HĐSPGV: 50% GV/tổ/năm.

  c.Các cuộc thi (Có giải trong các cuộc thi sau):

                 * Bài giảng E.Learning, thực hiện trên cả 4 tổ CM. (Sau đó chọn 1Tổ xuất sắc dự thi cấp Huyện)

               * GVCN Giỏi cấp trường.

        * Nghiệp vụ sư phạm trẻ.

        * HKPĐ, TDTT, Điền kinh……

  d. Các chuyên đề: Mỗi tổ chuyên môn tổ chức tối thiểu 2 chuyên đề/HK

        *Nghiên cứu bài học: Tổ Anh tháng 11/2017; 02/2018

        *Chuyên đề nhóm Vật lý ( trong trường): Học kỳ II

        *Chuyên đề môn Sinh học (cụm):  Học kỳ I          

        *Chuyên đề môn Tin học (trường): Tháng 12/2017

        *Chuyên đề Môn Toán – Dạy học tích hợp liên môn: Tháng 3/2018

        *Chuyên đề môn Sử - Sinh hoạt theo cụm:  Học kỳ I

        *Chuyên đề môn Văn (trường):  Học kỳ II.

5. Công tác khác:

+ Thư viện: Thư viện tiên tiến

+ Thiết bị: Xuất sắc

+ Tuyển sinh học sinh HTCTTH vào lớp 6: 100%

+ Huy động 100% học sinh HTCTTH vào học lớp 6

+ 100% CB giáo viên có SKKN&GPHI về giáo dục trong năm học.

+ 100% CBGV thực hiện tốt 3 cuộc vận động: học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo; cuộc vận động xây dựng trường học đạt chuẩn về ANTT.

+ 100% GV không vi phạm đạo đức nhà giáo và thực hiện tốt pháp luật của nhà nước .

+ Phát triển học sinh lớp 9 đã trưởng thành đội vào Đoàn TNCSHCM

+ Tổ chức giải bóng đá cấp trường 01lần/năm vào dịp 26/3

+ Có giải trong hội thi Điền kinh học sinh cấp Huyện.

+ 100% học sinh tham  gia các hoạt động ngoại khóa .

+ 100% học sinh khối 8 tham gia học nghề.

+ Có đội tuyển tham gia đầy đủ các hội thi: HS giỏi cấp huyện, HKPĐ cấp huyện, IOE,Violympic, Giải toán mạng….

 

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

               

                Hiệu trưởng tổ chức lấy ý kiến đề xuất góp ý cho dự thảo kế hoạch, đồng thời trình hội nghị CB-CC-VC và NLĐ đầu năm; Hiệu trưởng căn cứ vào kế hoạch năm học chỉ đạo các tổ chuyên môn, các bộ phận và CB-GV- CNV theo từng tháng và theo tính chất cấp bách của công việc;

                Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những công việc mới, Hiệu trưởng được điều chỉnh kế hoạch trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Liên tịch (thành phần HT, Phó HT, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, Bí thư chi đoàn, Thanh tra, Công đoàn…) và ra văn bản ban hành hoặc thông báo trong các buổi họp Hội đồng.

Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch ở các tập thể, cá nhân. Cuối mỗi học kỳ, chỉ đạo các bộ phận rà soát lại các chỉ tiêu và đề ra các giải pháp thực hiện.

 

                Năm học 2017-2018 với những nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra, đề nghị các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, các cá nhân xây dựng kế họach và triển khai thực hiện cụ thể chi tiết hơn. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo.

                Tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thầy và trò trường THCS Pró phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đáp ứng sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và phụ huynh học sinh xã nhà./.

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 • Phòng GD & ĐT Đơn Dương ( Để phê duyệt);                                              (đã ký)
 • Đảng ủy Xã Pró ( báo cáo);
 • Ủy ban Nhân dân xã Pró ( báo cáo);
 • Các tổ bộ môn  (Thực hiện);
 • PHT ((Thực hiện);                                                                                          
 • Các đoàn thể (Thực hiện);                                                            
 • Lưu VT.                                                                        Trương Văn Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 5
Tháng 12 : 65
Năm 2020 : 4.613